Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą
Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami" (Mt 1, 23)

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, †
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.
"Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi".
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 46
Tytuł: Bóg schronieniem i mocą
Incipit: Bóg jest dla nas ucieczką i siłą
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 391, 660, 1058, 1069
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 395, 660, 1070, 1080
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 919, 1525, 1535
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 658, 1402, 1411
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 614, 1414, 1423
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 670, 1444, 1453
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 813, 1596, 1606

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum