Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 29
Majestat Słowa Bożego
Głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany" (Mt 3, 17)

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, †
zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
a Sirion jak młody bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, †
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy mówią "Chwała!"
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 29
Tytuł: Majestat Słowa Bożego
Incipit: Oddajcie Panu, synowie Boży
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 552, 609
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 552, 609
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 863
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 585
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 541
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 597
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 743

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum