Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie
Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami *
i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 28, 1-3. 6-9
Tytuł: Prośba i dziękczynienie
Incipit: Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 658
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 658
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 461, 917
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 654
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 610
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 666
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 466, 81

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum