WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

16 listopada
Rzymskie bazyliki
świętych Apostołów Piotra i Pawła

Zobacz także:

Bazylika św. Piotra
Bazylika watykańska, poświęcona świętemu Piotrowi, jest drugim kościołem patriarchalnym Rzymu. Przechowywane są w niej doczesne szczątki świętego Piotra. Ciało św. Piotra zostało pochowane na wzgórzu watykańskim tuż po jego męczeńskiej śmierci. Dzisiejsza bazylika wznosi się na miejscu, gdzie znajdował się cyrk Nerona. Wystawiona została w latach 324-326 przez Konstantyna Wielkiego na grobie św. Piotra. Badania z lat 1940-1949 oraz 1953-1967 potwierdziły, że w podziemiach bazyliki pod konfesją rzeczywiście znajdują się szczątki św. Piotra.
Pierwotna bazylika mimo wielu zniszczeń przetrwała aż do XV w., kiedy Mikołaj V postanowił na jej miejscu wystawić o wiele wspanialszą świątynię. Przebudowę zaprojektował Bernard Rosselino; do budowy przystąpiono dopiero w 1506 r. Juliusz II nakazał zburzyć pierwotną, mocno już zniszczoną bazylikę, a budowę nowej powierzył Bramantemu. Kościół miał być wzniesiony w kształcie krzyża greckiego o równych ramionach z centralną kopułą. Obecnie, według planu Michała Anioła, ma kształt rozgałęziających się ramion krzyża z kopułą w środku. Budowa trwała 100 lat, a jej kolejnymi realizatorami byli Rafael Santi, A. de Sangallo i B. Peruzzi. Całość wykończył Michał Anioł, Vignola, Fontana i Della Porta. Trzynawowy korpus bazyliki z przedsionkiem zaprojektował i wykonał w większej części Bernini. W 1626 r. bazylika została konsekrowana przez Urbana VIII.
Do świątyni wiodą wielostopniowe schody, u których szczytu znajdują się dwa potężne posągi: św. Piotra i św. Pawła. Do bazyliki wchodzi się przez 5 kutych w brązie, artystycznie wykonanych bram. Jedne drzwi po prawej stronie są zamknięte, a otwiera się je tylko raz na 25 lat - z okazji Roku Świętego. Brama środkowa (wys. 7 m) pochodzi z bazyliki pierwotnej.

Plac św. Piotra Do bazyliki wiedzie szeroka aleja Via della Conciliazione, wybudowana przez Mussoliniego na pamiątkę układu z papieżem Piusem XI z 1929 r. Ulica prowadzi na olbrzymi plac św. Piotra, mogący pomieścić ponad 300 tysięcy osób. Plac ma kształt elipsy, symbolu wszechświata. Na środku placu stoi obelisk ku czci boga słońca, sprowadzony przez cesarza Kaligulę z Egiptu do Rzymu. Neron umieścił go w Cyrku Wielkim, a papież Sykstus V ustawił go na tym placu w 1586 r., umieszczając na jego szczycie cząstkę relikwii Krzyża Świętego. Obelisk stoi na czterech lwach i liczy sobie już ponad 3000 lat. Obok obelisku znajdują się dwie imponujące wielkością fontanny. Plac jest szeroki na 240 m i zamyka go po obu stronach bazyliki kolumnada Berniniego. W poczwórnej kolumnadzie są 284 potężne kolumny i 88 filarów. Na ich zwieńczeniu znajduje się attyka z posągami 140 świętych, wśród nich m.in. św. Jacka Odrowąża, pierwszego polskiego dominikanina.
Sama bazylika ma 211 m długości, wysokość kopuły sięga prawie 120 m. Może pomieścić kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Po prawej stronie w pobliżu konfesji znajduje się potężna figura św. Piotra - jej stopy wycałowane są przez miliony ust, co ma być wyrazem przywiązania wiernych do Stolicy Piotrowej. Konfesja (baldachim), która nakrywa główny ołtarz, jest dziełem Berniniego z 1633 r. Całość wykonano w brązie (pochodzącym z Panteonu). Ołtarz, przy którym celebruje jedynie papież, jest zbudowany nad grobem Apostoła. Grób również nazywa się konfesją (od łac. confessio - wyznaję, co przypomina wyznanie wiary złożone przez Piotra, które doprowadziło do jego męczeństwa). Kopuła to dzieło Michała Anioła. W absydzie znajduje się słynna "katedra", czyli tron, na którym według podania miał zasiadać św. Piotr. Tron jest umieszczony nad ołtarzem jakby w powietrzu, otoczony monumentalnymi posągami czterech doktorów Kościoła: świętych Ambrożego, Augustyna, Atanazego i Jana Złotoustego.
W prawej nawie znajduje się słynna Pieta, rzeźba Michała Anioła, jedyne dzieło noszące jego podpis. Niedaleko znajduje się Kolumna Vitenea, na której według tradycji miał wesprzeć się Chrystus, gdy przemawiał w świątyni jerozolimskiej. Bazylika posiada 10 kaplic, groby i pomniki 19 papieży, figury głównych założycieli zakonów, a także sporo relikwii świętych, m.in. Grzegorza z Nazjanzu (+ 390), Leona I Wielkiego (+ 461), Grzegorza I Wielkiego (+ 604), Jozafata (+ 1623), Innocentego XI (+ 1689) i Piusa X (+ 1914). Obok posągu św. Andrzeja Apostoła schodzi się do podziemi, okalających od dołu konfesję i ołtarz główny. Znajdują się tam groby papieży, a także kaplice, m.in. Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Częstochowskiej.


Fasada bazyliki św. Pawła za Murami Ciało św. Pawła pochowano przy Drodze Ostyjskiej, gdzie dziś znajduje się bazylika ku jego czci. Wystawił ją cesarz Konstantyn Wielki, a konsekracji dokonał papież św. Sylwester w IV w., podobnie jak to uczynił z bazyliką św. Piotra. Z biegiem lat osiedli przy niej benedyktyni i do dzisiaj mają tu swój klasztor. Bazylika była często burzona, gdyż znajdowała się za murami miasta (stąd nazwa bazyliki św. Pawła za Murami). Stale upiększana, w czasie pożaru w 1823 r. została niemal zupełnie zniszczona. Wielkim nakładem sił i funduszy odbudowana została przez papieży Grzegorza XVI i Piusa IX, który 10 grudnia 1854 r. dokonał jej ponownej konsekracji. On też ustanowił doroczne święto rocznicy poświęcenia obu bazylik.
Bazylika ma pięć naw, przedzielonych 80 potężnymi kolumnami granitowymi. Ma 131 m długości, 65 m szerokości i 30 m wysokości. Jej sufit jest bogato złocony i malowany. W ołtarzu głównym znajduje się tabernakulum z 1285 r. W absydzie zachowała się ponadto mozaika z ok. 1220 r., przedstawiająca kolosalną postać Chrystusa, który w otoczeniu Apostołów błogosławi papieżowi Honoriuszowi III. Największą osobliwością bazyliki są "portrety" w medalionach papieży, którzy dotąd rządzili Kościołem Chrystusowym.

Święci Apostołowie Piotr i Paweł, męczennicy Rzymu Wspomnienie poświęcenia obu bazylik jest obchodzone od XI w. Papież Pius IX, po poświęceniu bazyliki św. Pawła, połączył obchód rocznic poświęcenia obu kościołów w jedno wspomnienie.
Na całym świecie istnieją cztery tzw. bazyliki większe. Bazylik mniejszych jest kilkaset - tytuł ten nadaje Stolica Apostolska świątyniom, które wyróżniają się wśród innych starożytnością, wystrojem architektonicznym, historią lub stanowią szczególne sanktuaria. Wszystkie cztery bazyliki większe znajdują się w Rzymie. Co roku nawiedza je do kilku milionów pielgrzymów i turystów. Dla uzyskania odpustu roku świętego czy jubileuszowego warunkiem koniecznym jest nawiedzenie jednej z tych czterech świątyń: bazyliki Zbawiciela (św. Jana na Lateranie), bazyliki Matki Bożej Większej (znanej także jako MB Śnieżna) na Eskwilinie, bazyliki św. Piotra na Watykanie lub bazyliki św. Pawła za Murami.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Archidiecezja przemyska obrządku łacińskiego
Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik
świętych Apostołów Piotra i Pawła
"Nasza Arka" 02/2003
Bazylika św. Piotra w Rzymie

Świadectwo 2000 lat
Piotr jest tutaj
Piotr czyli Skała
Kościół namiestnika Chrystusa
Plac św. Piotra
Świadek wiary i historii
U progu bazyliki św. Piotra
W sercu bazyliki
Bezcenne relikwie
Krzesło na ołtarzu
Pieta
Błogosławieństwo pierwszego papieża
Następcy św. Piotra
Podziemny świat bazyliki
Święto Katedry św. Piotra
Stolica Apostolska
Wirtualne zwiedzanie bazyliki św. Piotra
Wieczne Miasto
Bazylika św. Piotra
Sebastian Sitko
Odnalezienie grobu św. Piotra
Michał Gryczyński
Pielgrzymka do siedmiu bazylik
rzym.it
Pielgrzymka do Siedmiu Kościołów
Marek Sztorc
Rzym, bazylika św. Piotra na Watykanie
ks. Maciej Szczepaniak
Rzym świętych Piotra i Pawła
 
Stolica Apostolska
Wirtualne zwiedzanie bazyliki św. Pawła za Murami
Krzysztof Kęciek
Święty Paweł odnaleziony?
 
Wojciech Turek
Dzieła Boże - 50 niezwykłych miejsc,
postaci i wydarzeń chrześcijaństwa

Pięćdziesiąt zaprezentowanych przez autora dzieł dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, choć jest tylko cząstką historii Kościoła, stanowi pewien przekrój, który powinien zaspokoić potrzebę głębszego poznania "dzieł Bożych".
kard. Angelo Comastri
Bazylika św. Piotra

Piękny i bogato ilustrowany przewodnik zawierający unikatowe zdjęcia bazyliki, Grot Watykańskich i nekropolii. Po tych niezwykłych miejscach oprowadza nas archiprezbiter bazyliki watykańskiej, kardynał Angelo Comastri.
praca zbiorowa
Kościoły i katedry świata

Wiara towarzyszyła ludziom przez stulecia, była ostoją w trudnych chwilach, dlatego od niepamiętnych czasów wznoszono budowle na chwałę bożą. Wielokrotnie przekształcane, ozdabiane w duchu epoki, poddawane przeróbkom służyły ludziom przez wieki, czasem wykorzystywane jako ośrodki nauki i kultury, czasem jako warowne twierdze w czasie wojen, ale najczęściej jako miejsca wyciszenia i modlitwy.
Jan Gać
Rzym. Kulturowy przewodnik po Wiecznym Mieście

Rzym zaskakuje na każdym kroku. Wspaniałe dzieła architektury i sztuki, w których uwieczniło się dwadzieścia siedem stuleci jego historii sprawiają, że tajemnice tego miasto można odkrywać bez końca.
ks. Roman Walczak
Rzymskie impresje

Rzym - Wieczne Miasto - i Watykan, siedziba następcy św. Piotra, fascynują ze względu na swoją historię, zabytki, znaczenie dla kultury, religii, Europy, świata. Fascynuje tętniącym od wieków życiem i świadectwami swojej wspaniałej przeszłości. Ta fascynacja widoczna jest na zdjęciach tworzących "Rzymskie impresje". Fotografie przedstawiające m.in. bazylikę św. Piotra, ogrody watykańskie, liturgie papieskie, przenoszą nas do Watykanu.
 
Saint of The Day
Dedication of St. Peter and Paul
Eternal World Television Network
Dedication of the churches
of St Peter and St Paul at Rome
CanticaNova Publications
Basilica of Saint Peter

Topography and History
Architecture
Description of the Basilica
Services, Chimes and Maintance
A View On Cities
Basilica di San Pietro
Catholic Information Center
St. Peter in Rome
The Catholic Encyclopedia
Basilica of St. Peter
OldAndSold
The Basilica Of St. Peter's Cathedral In Rome
Sacred Places
St. Peter's Basilica
The Free Dictionary
St. Peter's Basilica
 
CanticaNova Publications
Basilica of Saint-Paul's-outside-the-Walls
The Catholic Encyclopedia
St. Paul-without-the-Walls

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Soisy-en-Brie, we Francji - św. Edmunda z Abigdan, arcybiskupa Canterbury. Studiował w Oxfordzie i Paryżu. W roku 1224 powołano go na stolicę prymasowską. Rządy upływały mu pośród nieustannych zatargów z kapitułą, którą popierali król lub pospólstwo. Wybrawszy się w roku 1240 do Rzymu, zmarł w drodze w klasztorze augustianów. Kanonizował go w roku 1246 Innocenty IV. Edmund pozostawił po sobie Moralitates in psalmos oraz sławne Speculum Ecclesiae.

oraz:

św. Eucheriusza z Lyonu, biskupa (+ 449); bł. Łucji z Narni, dziewicy (+ 1544); św. Otmara, opata (+ 759)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG