WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

25 września
Bazylika metropolitalna we Fromborku

Zobacz także:

Katedra we Fromborku

Z pochodzącego z 1288 r. dokumentu wynika, że biskup Henryk Fleming przeniósł stolicę biskupią z Braniewa do Fromborka, gdzie wystawił drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Obecna katedra gotycka została prawdopodobnie wybudowana w latach 1330-1388. Do naszych czasów zachowały się w niej 23 ołtarze, pochodzące głównie z XVII i XVIII w. Na jednym z filarów świątyni widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, który po śmierci w 1543 r. znalazł tu miejsce wiecznego spoczynku.

Diecezja warmińska jest jedną ze starszych polskich diecezji, ale jej historia jest skomplikowana i nie w pełni udokumentowana. Niejasności dotyczą także stolicy diecezji, która był kilkakrotnie przenoszona (Braniewo, Orneta, Lidzbark Warmiński, Frombork, Olsztyn), a źródła podają różne daty tych zmian. Diecezja została utworzona już 29 lipca 1243 r. jako jedna z czterech diecezji pruskich. Jej pierwszym biskupem był Anzelm. Przez 223 lata diecezja ta była pod rządami Krzyżaków. W 1466 r., w wyniku drugiego pokoju toruńskiego, jej teren został włączony do Polski, a w 1792 r. - do zaboru pruskiego. Frombork był stolicą diecezji do 1945 r. Po II wojnie światowej teren diecezji opuściła ludność rodzima (Warmiacy i Mazurzy). Biskupowi Maksymilianowi Kallerowi władze odmówiły polskiego obywatelstwa i nie zezwoliły na przebywanie na terenie diecezji.
W 1949 r. reaktywowano seminarium duchowne. Administratorem apostolskim diecezji został mianowany ks. prałat Teodor Bensch, który został przez władze państwowe usunięty w 1951 r. Przełom w stosunkach Kościół-państwo, który nastąpił w 1956 r., doprowadził do objęcia władzy w diecezji przez bpa Tomasza Wilczyńskiego. Od 1972 r. diecezję włączono do metropolii warszawskiej. Biskupem tej diecezji był m.in. bp Józef Glemp, w latach 1981-2009 Prymas Polski. Pracował w niej jedynie dwa lata, ale były one bardzo owocne. Udało mu się zaktywizować laikat, rozwinąć kult św. Wojciecha, zreformować studia teologiczne. Po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce 25 marca 1992 r. (bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jana Pawła II) z terenu diecezji warmińskiej utworzono metropolię warmińską, w której skład wchodzą archidiecezja warmińska oraz nowe diecezje: elbląska i ełcka.

abp Józef Górzyński, arcybiskup metropolita warmiński Obecnie archidiecezja warmińska ma powierzchnię 12 tys. km kwadratowych. Zamieszkuje ją ok. 670 tys. osób. Jest podzielona na 33 dekanaty, obejmujące 262 parafie. Pracuje w nich ok. 460 księży diecezjalnych i ok. 110 kapłanów zakonnych. Ordynariuszem archidiecezji warmińskiej jest metropolita warmiński, abp Józef Górzyński. Pomaga mu biskup Janusz Ostrowski oraz biskup-senior Julian Wojtkowski. Patronami archidiecezji są św. Andrzej Apostoł, św. Wojciech, biskup i męczennik, św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, oraz św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik. Siedzibą archidiecezji jest Olsztyn, ale historyczna katedra we Fromborku pozostała jej główną świątynią. W Olsztynie mieści się konkatedralny kościół pw. św. Jakuba Apostoła.
Na terenie archidiecezji w Stoczku Klasztornym (zwanym także Stoczkiem Warmińskim) w latach 1953-1954 więziony był kardynał Stefan Wyszyński, który utrwalił to miejsce w swoich "Zapiskach więziennych". W obecnym klasztorze marianów mieści się izba pamięci Prymasa Tysiąclecia.
Warmia i Mazury były jednym z ulubionych miejsc wypoczynku Karola Wojtyły, późniejszego papieża św. Jana Pawła II. Wspominał wielokrotnie o swoich wyprawach kajakowych na te tereny. Ziemia warmińska gościła papieża dwukrotnie: w 1991 r. nawiedził on Olsztyn, a w 1999 r. - stolice nowych diecezji: Elbląg i Ełk, gdzie żegnając się, powiedział:

Na koniec pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazursko-augustowsko-suwalskiej. Niech sobie zapamiętają, że ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi wdzięczności. Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest miłością, błogosławi waszej ziemi i wszystkich jej mieszkańców.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Archidiecezja warmińska
Serwis internetowy
Archidiecezja warmińska
Kościół warmiński - historia
Archikatedra we Fromborku
Strona internetowa
Portal Warmii i Mazur
Frombork: katedra Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Artur Stelmasiak
Frombork - śladami Mikołaja Kopernika
 
Jan Paweł II
Homilia wygłoszona w Olsztynie 6 czerwca 1991 r.
 
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie
Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

To wzruszająca kronika wspólnej drogi wielkiego Duszpasterza i Jego rodaków przez 25 lat pontyfikatu. Są tu wszystkie miejsca, które Jan Paweł II odwiedzał, przypomniano każde nauczanie, które do nas kierował. Wielki artystyczny dokument czasu, jakiego dotychczas w tysiącletnich dziejach Polski nie było.
Stefan Kardynał Wyszyński
Zapiski więzienne

Książka ta jest cennym dokumentem trzyletniego odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego obejmują również takie teksty jak notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce.
praca zbiorowa
Najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy
po sanktuariach Warmii i Mazur

Warmia i Mazury to nie tylko jeziora i lasy. Wybierajac się w ten rejon Polski, warto nawiedzić tutejsze sanktuaria. Przewodnik przedstawia najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy: Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Klasztorny, Krosno k/Ornety, Głotowo k/Dobrego Miasta.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Langres, we Francji - św. Ceofryda, opata z Wearmouth. Następca św. Benedykta Biscopa, jak on popierał rozwój studiów i wiedzy. Zmarł w drodze z Rzymu. Powstanie swe zawdzięcza mu kilka starych rękopisów biblijnych, m. in. Codex Amiatinus, który jest może najcenniejszym wśród rękopiśmiennych przekazów Wulgaty Hieronimiańskiej.

oraz:

św. Aunachariusza, biskupa (+ 605); św. Lupusa, biskupa (+ ok. 538); św. Principiusa, biskupa (+ V w.); św. Solemniusa z Chartres, biskupa (+ ok. 51)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG