WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

1 czerwca
Święty Justyn, męczennik

Zobacz także:

Święty Justyn
Justyn urodził się na początku II w. we Flavia Neapolis (dzisiejszy Nablus w Samarii), w pogańskiej rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto było jednym z ważniejszych centrów kultury greckiej i rzymskiej na terenie Palestyny. Od młodości pasjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. Przebadał systemy Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, epikurejczyków i modnych wówczas stoików. Jeszcze bardziej nurtowały go problemy religijne. W ten sposób zainteresował się judaizmem i chrześcijaństwem. Czytał Pismo św. i przyglądał się życiu chrześcijan. Badał ich naukę, obserwował ich obyczaje. Około roku 130 przyjął chrzest w Efezie. Stał się gorliwym wyznawcą.
Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijaństwa w II wieku. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził koło siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i religijne. Sam przekonany o tym, że tylko w chrześcijaństwie jest pełna prawda, dążył do tego, by i jego uczniowie byli o tym przekonani. Jednym z jego uczniów był Tacjan, późniejszy apologeta. Chętnie też spotykał się z filozofami pogańskimi i żydowskimi, aby żarliwie z nimi dyskutować na wspomniane tematy. W roku 135 spotkał się w Efezie z pewnym rabinem żydowskim, Tryfonem, i odbył z nim wielogodzinną dyskusję. Pamiątką tej rozmowy jest dzieło św. Justyna pod tytułem Dialog z Żydem Tryfonem.
W tym czasie Justyn wydał też dwie apologie. Pierwszą z nich skierował do Rzymian, drugą zaś - formalnie do senatu rzymskiego. Wykazywał w nich odważnie, jak mylne poglądy mieli poganie o chrześcijanach i obalał zarzuty, stawiane wyznawcom Chrystusa przez pogan. Była to niemała odwaga. Od 100 lat wiara w Chrystusa była na państwowym indeksie. Od czasów Nerona chrześcijanie byli uważani za głównego wroga cesarstwa; należało ich tępić wszelkimi dostępnymi środkami. Nie odwołano krwawych edyktów, wydanych przez Nerona (54-68) i Domicjana (81-96). Za czasów Justyna panował wprawdzie raczej łagodny cesarz Antoninus Pius (138-161), wszakże za panowania cesarza-filozofa, Marka Aureliusza, prześladowanie wybuchło ponownie (161-180). Ofiarą właśnie tego prześladowania padł Justyn.

Święty Justyn Justyn kilkakrotnie toczył dysputy z filozofem Krescensem, zwalczając jego błędne teorie. Z tego powodu został oskarżony przez Krescensa wraz z sześcioma uczniami Charitonem, jego żoną Charytą, Euelpistem, Hieraksem, Peonem i Walerianem o wyznawanie chrześcijaństwa. Został aresztowany. Akta sądowe, które Rzymianie bardzo skrupulatnie prowadzili, zaginęły. Według podania wyrokiem sędziego Juniusza Rustyka został Justyn - jako obywatel rzymski - skazany na śmierć przez ścięcie głowy mieczem. Wyrok wykonano ok. 165 r. w Rzymie.
Nie wiadomo, gdzie znajdują się relikwie Męczennika. Te, które są w Rzymie (w bazylice św. Wawrzyńca za Murami), w Kolonii oraz w Namur wydają się niepewne.
Na Soborze Watykańskim I biskupi wnieśli prośbę, aby papież wprowadził Mszę świętą i teksty brewiarzowe na dzień święta św. Justyna, które obchodzono wówczas (do roku 1969) 14 kwietnia. Papież Pius IX przychylił się do ich prośby. Leon XIII w roku 1874 rozszerzył święto na cały Kościół. Kościół grecki obchodzi jego pamiątkę 1 czerwca. Tak jest i dzisiaj w Kościele łacińskim.
W swoich pismach św. Justyn podjął pierwsze próby zbliżenia nauki chrześcijańskiej i filozofii greckiej. Justyn żył zaledwie ok. 100 lat po śmierci świętych Apostołów Piotra i Pawła, dlatego też jego dzieła są fundamentalnymi źródłami dla zapoznania się z ówczesną sytuacją Kościoła, jego organizacją i wewnętrzną strukturą, z obrzędami i liturgią. Warto podkreślić, że Justyn był człowiekiem świeckim, który wykorzystał swoją wiedzę dla obrony wiary chrześcijańskiej.

W ikonografii Święty przedstawiany jest w chwili, gdy wręcza swoją "Apologię" cesarzowi Hadrianowi.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Benedykt XVI
Święty Justyn
Katecheza z 21 marca 2007 r.
ks. Stanisław Hołodok
Święty Justyn
Parafia św. Zygmunta w Słomczynie
Święty Justyn
Polonia Christiana
Św. Justyn, męczennik
Jarosław Charkiewicz
Męczennik Justyn Filozof
Henryk Fross SJ
Św. Justyn - filozof i męczennik
ks. Władysław Hozakowski
Święty Justyn
Szymon Hiżycki OSB
Justyn albo tęsknoty mistyka
Promyczek Dobra
Święty Justyn (format video)
Z serii "O Świętych dla dzieci"
Polska Społeczność Maryjna
Justyn
 
Michał Gryczyński
Św. Justyn w obronie wiary
ks. Józef Naumowicz
Wprowadzenie do Apologii Justyna Męczennika
Włodzimierz Bednarski
Justyn męczennik i Bóstwo Chrystusa
ks. Czesław Bartnik
Św. Justyn: "Cząstki Logosu"
a prawda całego Logosu
Kacper Zyzek
Początki religii pogańskich
według Justyna Męczennika (format PDF)
Opus Dei
Zapał pierwszych chrześcijan
Szymon Huptyś
Nieświęty Tertulian
Czesława Paczkowska
Kresowe losy rzymskiego filozofa

Część pierwsza
Część druga
 
Benedykt XVI
Katechezy o Ojcach Kościoła

Cykl katechez wygłoszonych przez Benedykta XVI podczas audiencji generalnych (od marca 2007 do lutego 2008). Zbiór prezentuje papieskie nauczanie dotyczące Ojców Kościoła. Obejmuje m.in. nastepujące postacie; św. Klemens Rzymski, św. Ignacy Antiocheński, św. Justyn, św. Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, św. Cyprian, Euzebiusz z Cezarei, św. Atanazy, św. Cyryl Jerozolimski, św. Bazyli, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Grzegorz z Nyssy, św. Jan Chryzostom, św. Cyryl Aleksandryjski, św. Hilary z Poitiers, św. Euzebiusz z Vercelli, św. Ambroży, św. Maksym z Turynu, św. Hieronim, św. Afrahat, św. Efrem Syryjczyk, św. Chromacjusz z Akwilei, św. Paulin z Noli, św. Augustyn z Hippony.
Monika Ożóg
Kościół starożytny wobec świątyń
oraz posągów bóstw

Określenie, jaki był stosunek chrześcijan do obiektów kultowych minionych religii nie jest rzeczą prostą. Już wczesnochrześcijańscy autorzy podejmowali problem funkcjonowania takich obiektów wśród wyznawców Ewangelii. Przedstawienia bóstw spotykały się z negatywną opinią większości z nich. W książce przedstawiono m.in. poglądy Ojców Kościoła (głównie apologie, pisma Justyna Męczennika, Arystydesa, Atenagorasa oraz Tycjana Syryjczyka, Tertuliana, Orygenesa, Atanazego, Epifaniusza z Salaminy Cypryjskiej i Augustyna) na sztukę przedstawieniową, w dużej mierze oparte o treść Ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
Marie-Françoise Baslez
Prześladowania w starożytności
Ofiary, bohaterowie, męczennicy

Książka pozwala zrozumieć zagadnienia, które w dużym stopniu warunkowały - i warunkują do dziś - nasze podejście do zagadnień pluralizmu religijnego czy kulturowego. Dla chrześcijanina jest o tyle interesująca, że ukazuje fenomen prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach w kontekście prześladowań w ogóle.

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Londynie - bł. Jana Storey. Ukończywszy studia w Oxfordzie, został wziętym prawnikiem i wszedł do parlamentu. Henrykowi VIII złożył przysięgę supremacyjną, ale za Edwarda VI zmienił zdanie. Uszedł następnie na kontynent i przez jakiś czas przebywał w Lowanium. W niedalekiej Antwerpii zajmował się przeszukiwaniem statków angielskich, aby nie przemycały na ląd pism luterańskich. W czasie jednej z takich akcji uprowadzono go do Anglii, gdzie nadaremnie powoływał się na to, że za panowania Marii Tudor ocalił życie wielu protestantom. Zginął po wielu męczarniach w roku 1571.

oraz:

bł. Alfonsa de Mena (+ 1622); św. Enekona, opata (+ ok. 1600); świętych męczenników Felina i Gracjana (+ ok. 250); św. Firmusa, męczennika (+ III w.); św. Fortunata, prezbitera (+ IV/V w.); św. Ischyriona, żołnierza, męczennika (+ III w.); św. Konrada (+ 1066); św. Kaprazego, opata (+ ok. 430); św. Krescencjana, żołnierza, męczennika (+ III w.); świętych męczenników: Pamfila, prezbitera, Walensa, diakona, i Pawła (+ ok. 309); św. Prokula, męczennika (+ III w.); św. Symeona z Syrakuz (+ 1035); św. Tespezego, męczennika (+ 230)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG