WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

17 kwietnia
Błogosławiony
Baptysta Spagnoli, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Baptysta Spagnoli
Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 r. w rodzinie urzędników państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze jako młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc genialnym poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, naśladującym Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie przez kolejnych 150 lat jako najdoskonalszy wzór stylistyczny; jego teksty cytowali Shakespeare, Boswell i Nashe. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi przedstawicielami piętnastowiecznego renesansu; z wieloma z nich korespondował.
W 1464 r. złożył profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 tysięcy wersów łacińskich. Wypełniał także wiele powierzonych mu przez papieży misji dyplomatycznych. Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był wikariuszem generalnym swojej kongregacji, a w 1513 r. został wybrany przełożonym generalnym całego Zakonu. Wykorzystywał swoją znajomość z uczonymi do tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa.
Zmarł 20 marca 1516 r. w Mantui. Beatyfikowany został w 1885 r.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych
Błogosławiony Baptysta Spagnoli
Kajetan Rajski
Historia Karmelu w krótkim zarysie
 
Marian Zawada OCD
Antologia karmelitańska

Karmel to bez mała trzydzieści wieków duchowej tradycji, sięgającej czasów proroka Eliasza. Książka zawiera noty biograficzne i fragmenty tekstów Autorów tradycji karmelitańskiej.
Marian Zawada OCD
Antologia karmelitańska cz. 2

Książka stanowi obraz duchowego dziedzictwa Karmelu, ukazując poprzez sylwetki córek i synów Karmelu oraz poprzez ich teksty rozmaite przejawy charyzmatu Zakonu, którego dewizą są słowa proroka Eliasza: "Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów". Zamieszczono również kilka wierszy i fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, świadczących o jego głębokich związkach z duchowością karmelitańską.
Jerzy Zieliński OCD
Rozmowy ze Świętymi Karmelu
o tajemnicach życia duchowego

Wszyscy jesteśmy dłużnikami Świętych. Pozostawili nam w dziedzictwie mądrość potrzebną do odbycia duchowej wspinaczki, bo droga, która wiedzie na szczyt Bożej góry, usiana jest licznymi tajemnicami i niebezpieczeństwami.
Jerzy Zieliński OCD
Jak się modlić? Porady świętych Karmelu

Co mówią o modlitwie święci i błogosławieni Karmelu? Jakich udzielają rad, by dobrze się modlić? Przed czym przestrzegają? Spośród licznych wypowiedzi wybraliśmy naszym zdaniem najcenniejsze. Stanowią one tło dla rekolekcyjnych rozważań, które masz przed sobą.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Rzymie - św. Aniceta, papieża. Pochodził z Syrii. Kościołem rządził w latach 154-165. Rzym odwiedzali w tym czasie wybitni mężowie: Ireneusz, Justyn, jego uczeń Tacjan, Hegezyp oraz Polikarp. Czynni byli tam także heretycy: Marcjon, Walentyn i inni. Przez długi czas Aniceta mylnie zaliczano do męczenników.

W Kordobie, w Hiszpanii - św. Eliasza i Towarzyszy, męczenników. Nie wiemy, w jakich okolicznościach zostali ujęci i skazani. Stało się to w każdym razie za panowania Mohameda, następcy Abderama II. O męczennikach mówi w swym Memoriale sanctorum św. Eulogiusz.

W Pizie, we Włoszech - bł. Klary Gambacorta. Córka możnowładcy, uwikłanego w ówczesne zacięte spory między panującymi i miastami włoskimi, wstąpiła zrazu do klarysek. Nie uzyskała na to zgody porywczego ojca i została stamtąd zabrana siłą. Przez długi czas przebywała w prawdziwym więzieniu domowym, póki pod wpływem wydarzeń oraz perswazji krewnych ojciec nie zgodził się na jej powtórne wstąpienie do stanu zakonnego. Tym razem wybrała dominikanki. Ciężko przeżyła później śmierć ojca, zasztyletowanego przez przeciwników u wrót klasztoru, który dla niej ufundował. Zmarła w roku 1419. Piza czciła ją zawsze jako świętą.

oraz:

św. Roberta, opata (+ 1111); św. Innocentego, biskupa Tortony (+ 350); św. Mappalika, męczennika (+ III w.); św. Pantagata, biskupa Vienne (+ 540); św. Stefana, opata (+ 1134); św. Symeona, biskupa i męczennika (+ 341)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG