WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

15 lutego
Błogosławiony Michał Sopoćko, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Michał Sopoćko
Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci. Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza moralnej postawie rodziców, ich głębokiej pobożności i miłości rodzicielskiej. Rodzina wspólnie modliła się i razem regularnie dojeżdżała wozem konnym na nabożeństwa do odległego o 18 km kościoła parafialnego.
Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie, w 1910 r. Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w seminarium duchownym w Wilnie. Naukę mógł kontynuować dzięki zapomodze przyznanej mu przez rektora. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 r. Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii Taboryszki koło Wilna.
W 1918 r. otrzymał pozwolenie na wyjazd do Warszawy, na studia na Wydziale Teologicznym UW. Jednak choroba, a później działania wojenne uniemożliwiły mu podjęcie studiów. Zgłosił się na ochotnika do duszpasterstwa wojskowego. Prowadził działalność duszpasterską w szpitalu polowym i wśród walczących na froncie żołnierzy. Starał się wykonywać swoją posługę jak najlepiej mimo kolejnych kłopotów zdrowotnych. W 1919 r. Uniwersytet Warszawski wznowił działalność i ks. Sopoćko zapisał się na sekcję teologii moralnej oraz na wykłady z prawa i filozofii, które ukończył magisterium w 1923 r.; trzy lata później uzyskał tam tytuł doktora teologii. W latach 1922-1924 studiował także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. W czasie studiów był nadal kapelanem wojskowym (aż do roku 1929).
W 1924 roku powrócił do rodzimej diecezji; w 1927 roku został mianowany ojcem duchownym, a rok potem - wykładowcą w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Po 1932 r. poświęcił się głównie pracy naukowej. Podjął naukę języków: niemieckiego, angielskiego i francuskiego, których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w 1934 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się aż do II wojny światowej. Pozostawił po sobie liczne publikacje z tego okresu.
Od 1932 r. był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę Faustynę Kowalską, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej spowiednika, ks. Michała Sopoćki, który pomagał jej przekazać prawdę o Miłosierdziu Bożym:

Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to.
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam (Dzienniczek, 90).

W czasie okupacji niemieckiej, aby uniknąć aresztowania, musiał ukrywać się w okolicach Wilna. Był założycielem zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941). Od 1944 r., gdy Seminarium Duchowne w Wilnie wznowiło działalność, wykładał w nim aż do jego zamknięcia przez władze radzieckie. Ponieważ groziło mu aresztowanie, wyjechał w 1947 roku do Białegostoku, gdzie w seminarium wykładał pedagogikę, katechetykę, homiletykę, teologię pastoralną i ascetyczną. Uczył też języków łacińskiego i rosyjskiego.
Jeszcze przed wojną zaczął prowadzić intensywną akcję trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizował szereg kursów katechetycznych dla zakonnic i osób świeckich, a także wykłady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 r. przeszedł na emeryturę, ale do końca swych dni uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. Zmarł w domu Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 r., w dzień wspomnienia świętego Faustyna, patrona siostry Faustyny Kowalskiej. Został pochowany na cmentarzu w Białymstoku.
30 listopada 1988 r. dokonano ekshumacji jego doczesnych szczątków w celu przeniesienia ich do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 28 września 2008 r. w tym właśnie sanktuarium miała miejsce uroczysta beatyfikacja ks. Michała.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

bł. ks. Michał Sopoćko
Moje wspomnienia o ś.p. siostrze Faustynie
bł. ks. Michał Sopoćko
Rozważania o Miłosierdziu Bożym
 
ks. Michał Sopoćko
Dar Miłosierdzia. Listy z Czarnego Boru

Prawda o Miłosierdziu Bożym nie wyszłaby poza obręb zakonnej celi s. Faustyny, gdyby nie postać ks. Michała Sopoćki, jej spowiednika. To z jego polecenia powstał Dzienniczek, z jego pomocą został namalowany obraz Jezusa Miłosiernego i to on, już po śmierci s. Faustyny, według zamysłu Bożego, założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. A z Czarnego Boru, gdzie ukrywał się podczas okupacji, pisał do pierwszych sióstr zamieszczone w tej książce listy.
ks. Michał Sopoćko
Zaufałem Twojemu Miłosierdziu
Myśli na każdy dzień

Zebrane w tej książce myśli są obrazem duchowej sylwetki spowiednika św. Faustyny. Mogą być także pomocą dla każdego z nas w wędrówce przez życie na spotkanie z Jezusem Miłosiernym.
ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Jego na wieki
Rozważania o Bożym Miłosierdziu

Ks. Michał Sopoćko w swoich przemyśleniach często podkreślał, że Bóg chce spotykać się z nami i jeżeli tylko pozwolimy Jezusowi działać w nas, doświadczymy miłosierdzia.
bł. Michał Sopoćko
Stańmy pod Krzyżem Chrystusa
Droga krzyżowa i rozważania o miłosierdziu Bożym
w męce i śmierci Jezusa

Droga krzyżowa oraz teksty rozważań bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, jako pomoc i zachęta do rozważania męki Jezusa. Propozycje rozważań zostały rozpisane na okres 42 dni. Pochodzą one głównie z II tomu dzieła ks. Sopoćki pt. "Miłosierdzie Boga w dziełach Jego", poświęconego medytacji nad tajemnicą miłosierdzia Bożego ujawnionego w męce, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
ks. Michał Sopoćko
Eucharystia. Sakrament miłości i miłosierdzia

"Zbawiciel ukryty cudownie w Najświętszym Sakramencie narażony jest na znoszenie zniewag, zapomnienie i nieuszanowanie, a nawet na świętokradztwa. Czego się od nas spodziewał? Wiedział, że odbierać będzie od ludzi obojętność, opuszczenie, oziębłość, a nawet obelgi, a jednak z miłosierdzia swego zgodził się na to, aby móc ofiarować siebie tym, którzy Go pragną" (ks. M. Sopoćko)
ks. Michał Sopoćko
Błogosławieni miłosierni
Rozważania o miłosierdziu Bożym i ludzkim

Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny Kowalskiej i gorliwy apostoł Miłosierdzia Bożego, bardzo często wskazywał na potrzebę naśladowania Boga przez uczynki i świadczenie miłosierdzia.
ks. Michał Sopoćko
To czyńcie na moją pamiątkę
Rozważania o kapłaństwie

Jakie są związki kapłaństwa z tajemnicą miłosierdzia Bożego? Czy posługa kapłańska ze swej natury nie jest przeniknięta duchem miłosierdzia? Co może wnieść w kapłaństwo orędzie miłosierdzia.
 
Archidiecezja białostocka
Strona poświęcona osobie i dziełu
bł. ks. Michała Sopoćki
kard. Stanisław Dziwisz
Homilia podczas beatyfikacji ks. Michała Sopoćki
28 września 2008 r.
katolik.pl
Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki
Lidia Dudkiewicz
Apostoł Miłosierdzia dostąpił chwały ołtarzy
PAP
Śladami ks. Michała Sopoćki
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko
Parafia w Rudzie Śląskiej
Bł. ks. Michał Sopoćko
Polskie Radio
Litwa upamiętnia ks. Michała Sopoćko
youtube.com
Św. Faustyna i bł. ks. Michał Sopoćko (film)
 
Teresa Jankowska
Pomocnik siostry Faustyny
w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego
Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko

W trudnościach, jakie przeżywała siostra Faustyna, potrzebny był ktoś, kto zrozumie jej misję, pomoże ją realizować.
Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki

Opowieść o bł. Michale Sopoćce, który przeszedł do historii Kościoła jako Apostoł Bożego Miłosierdzia. Ten rzymskokatolicki ksiądz, gorliwy duszpasterz, kapelan wojskowy i wykładowca akademicki, w 1933 roku został spowiednikiem i kierownikiem duchowym siostry Faustyny Kowalskiej.
ks. Henryk Ciereszko
Ksiądz Michał Sopoćko
- Apostoł miłosierdzia Bożego

Niniejsza książka jest pierwszą publikacją, która dogłębnie i całościowo przedstawia osobę i dokonania Apostoła miłosierdzia Bożego. Dzięki bogatemu materiałowi źródłowemu poznajemy, jak głęboko życie ks. Sopoćki przeniknięte było prawdą o Bożym miłosierdziu i jak szeroka była jego działalność w dziedzinie upowszechniania kultu Bożego miłosierdzia.
bł. Michał Sopoćko
Stańmy pod krzyżem Chrystusa
Droga Krzyżowa i rozważania o Bożym Miłosierdziu

W niniejszym opracowaniu proponowana jest Droga krzyżowa oraz teksty rozważań bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, jako pomoc i zachęta do rozważania męki Jezusa.
ks. Michał Sopoćko
Tulmy się do Matki Miłosierdzia
Rozważania różańcowe z Michałem Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko z właściwą mu wrażliwością, osoby głęboko związanej z tajemnica Miłosierdzia Bożego, zarówno poprzez objawienia św. Faustyny Kowalskiej, której był spowiednikiem, jak i poprzez osobiste zaangażowanie w apostolstwo Miłosierdzia Bożego, wydobywa objawianie się tegoż miłosierdzia w życiu Jezusa Chrystusa i Maryi.

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Kapui - św. Dekoroza, biskupa i męczennika. W roku 680 uczestniczył w synodzie rzymskim, któremu przewodniczył papież Agaton. Męczeństwa dostąpił w piętnaście lat później.

oraz:

świętych męczenników Faustyna i Jowity (+ II/III w.); św. Georgii, dziewicy (+ 500); św. Kwinidiusza, biskupa (+ ok. 578); św. Sewera, prezbitera (+ ok. 530); św. Wirginii Centurione-Bracelli, zakonnicy (+ 1651)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG