WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

20 stycznia
Błogosławiony
Euzebiusz z Ostrzyhomia, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia
Euzebiusz urodził się w Ostrzyhomiu (dzisiaj to węgierskie miasto nosi nazwę Esztergom) około roku 1200. Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej rodziny. Już w dzieciństwie i wczesnej młodości stronił od pustych zabaw, dowcipów i ucztowania, pamiętając o słowach proroka Jeremiasza: "Dobrze jest dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości" (Lm 3, 27). Naukę rozpoczął w szkole katedralnej w swoim mieście. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie, a potem był kanonikiem katedralnym. Już wtedy wyróżniał się pobożnością i niezwykłą hojnością wobec biednych.
Podczas najazdu Tatarów w roku 1241 ratował swoje życie ukrywając się w lasach Pilisium (Pecs), gdzie spotkał wielu świętych mężów, żyjących samotnie. W 1246 r., rozdawszy cały swój majątek biednym, za zgodą biskupa z kilkoma towarzyszami rozpoczął życie pustelnicze w pobliżu Szanto. Było ono wypełnione pokutą i kontemplacją. Wspólnota w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża przyjęła tę samą surową regułę, co eremici z drugiego klasztoru św. Jakuba, założonego w 1215 r. przez biskupa Bartłomieja z Peczu, na górze Patacs. Wkrótce Euzebiusz doprowadził do połączenia tych klasztorów i został przełożonym pustelników naddunajskich. Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakon Braci św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. W 1263 roku na kapitule przyjęto tę nazwę. Papież Klemens V zatwierdził zakon paulinów w 1308 roku.
Euzebiusz z Ostrzyhomia zmarł 20 stycznia 1270 r. Jego ciało pochowano ze czcią w klasztorze Św. Krzyża. Niestety, podczas najazdów Turków na Węgry w XIII w. jego grób uległ zniszczeniom. Mimo to kult Euzebiusza w zakonie paulinów nadal się rozwijał. Szczególnie bogata jest ikonografia powstała w kościołach i klasztorach paulińskich w XVI oraz XVII w. Mimo że nigdy nie był beatyfikowany, paulini przypisywali mu tytuł błogosławionego. Uznając racje tego zakonu, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła 16 listopada 2004 r. nowy Kalendarz Liturgiczny paulinów, w którym zezwoliła na włączenie do niego pod datą 20 stycznia święta bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia - kapłana i Założyciela Zakonu.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Portal powołaniowy paulinów
Historia "założyciela" - bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia
Biuro Prasowe Jasnej Góry
Euzebiusz - założyciel Zakonu Paulinów
deon.pl
Euzebiusz z Ostrzyhomia
Budapeszt i Węgry - przewodnik internetowy
Skalna kaplica
zyciezakonne.pl
Bł. Euzebiuszu z Ostrzychomia,
wstawiaj się za paulinami!
paulini.pl
Historia Zakonu Paulinów
Portal powołaniowy paulinów
Litania do bł. Euzebiusza
"Nowe życie"
Jubileuszowa łaska pustelnictwa
Portal powołaniowy paulinów
Wspólnota bł. Euzebiusza
Portal powołaniowy paulinów
Wspólnota bł. Euzebiusza
- modlitwy o powołania i za powołanych
Paulini w Leśnej Podlaskiej
Historia Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika
Jan Paweł II
Przemówienie do Zakonu Paulinów
Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.
Zakon Paulinów
Serwis internetowy
 
praca zbiorowa
Od Teb przez naddunajskie pustelnie
do jasnych wzgórz. Zarys dziejów Paulinów
na przestrzeni prawie ośmiu wieków

Spojrzenie na zakon paulinów w świetle - dopiero co przeżytego - jubileuszu 700-lecia, uwieńczone zostało książkowym podsumowaniem.
Stanisław Józef Płatek OSPPE
Wybrane zagadnienia z historii i duchowości paulinów

Były generał zakonu paulinów, o. Stanisław Józef Płatek, rezydujący na Jasnej Górze, przedstawił nowe, przekrojowe opracowanie książkowe o duchowości paulinów.
Christian Parma, Józef Stanisław Płatek OSPPE
Kościoły i domy Paulinów w Polsce
na początku XXI wieku

Zamiarem wydawców jest przedstawienie historii i dnia dzisiejszego wszystkich paulińskich klasztorów i domów istniejących obecnie w Polsce. W albumie zostały one umieszczone w kolejności alfabetycznej, wiadomo jednak, że pierwszym, zarówno w sensie historycznym, jak i znaczeniowym, paulińskim klasztorem w Polsce jest Jasna Góra, duchowa stolica Polski. Erygowany w 1382 r., klasztor ten od wieków jest jednym z największych i najważniejszych centrów pielgrzymowania na świecie.
Stefan Jan Rożej OSPPE
Jasnogórskie Uniwersum

O zakonie paulinów i Jasnej Górze.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Ławrze Sahel pod Jerozolimą - św. Eutymiusza, jednego z najsłynniejszych mnichów palestyńskich. Zmarł w roku 473 w wieku lat dziewięćdziesięciu siedmiu. Kościół grecki dopatruje sie w nim głównego organizatora swej liturgii. Cyryl ze Scytopolis pozostawił nam doskonałą biografię tego wielkiego męża.

oraz:

św. Maura, biskupa (+ ok. 946)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG