WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

tolle.pl poleca:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Światowy Dzień Pokoju

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020


Światowy Dzień Pokoju
Światowy Dzień Pokoju ustanowił św. Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko katolików. Papież zaproponował, aby na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego uczczono jako Dzień Pokoju: "Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów". Chociaż inicjatywę papieską poparło wielu polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego, to jednak nie udało się nadać jej charakteru ponadreligjnego i pozostała ona przede wszystkim działaniem wewnątrzkatolickim.

Nie była to zresztą pierwsza inicjatywa pokojowa Kościoła katolickiego i papieży w dziejach. Można wspomnieć m.in. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II (1088-99) tzw. Pokoju Bożego, mającego na celu powstrzymanie ówczesnych władców i rycerstwa, choćby na kilka dni czy tygodni, od nieustannego wojowania. Papież zażądał wówczas, aby nie walczyć w niektóre okresy roku kościelnego (w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i w Okresie Wielkanocnym) oraz w niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). Z bliższej nam przeszłości należy przypomnieć działania papieży św. Piusa X (1903-1914) i Benedykta XV (1914-1922), aby nie dopuścić do wybuchu I wojny światowej w 1914 r., a gdy już do tego doszło - apele o jak najszybsze jej zakończenie i o ulżenie doli ofiar.
Doniosłym wydarzeniem było ogłoszenie przez św. Jana XXIII w dniu 11 kwietnia 1963 r. encykliki Pacem in terris (Pokój na ziemi) - był to pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.

Światowy Dzień Pokoju ma co roku swój temat, który wybiera papież. Ojciec Święty kieruje też z tej okazji specjalne orędzie na tematy związane z zagadnieniem pokoju. Poniżej podajemy wykaz tematów wszystkich dotychczasowych Światowych Dni Pokoju:

 •  w 1968 r. - Dzień Pokoju
 •  w 1969 r. - Obrona praw człowieka drogą ku pokojowi
 •  w 1970 r. - Pojednanie wychowuje do pokoju
 •  w 1971 r. - Każdy człowiek jest moim bratem
 •  w 1972 r. - Jeżeli pragniesz pokoju, pracuj dla sprawiedliwości
 •  w 1973 r. - Pokój jest możliwy
 •  w 1974 r. - Pokój zależy także od ciebie
 •  w 1975 r. - Pojednanie drogą do pokoju
 •  w 1976 r. - Prawdziwa broń pokoju
 •  w 1977 r. - Jeżeli pragniesz pokoju, broń życia
 •  w 1978 r. - Nie - przemocy, tak - pokojowi
 •  w 1979 r. - Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju
 •  w 1980 r. - Prawda siłą pokoju
 •  w 1981 r. - Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność
 •  w 1982 r. - Pokój - dar Boga powierzony ludziom
 •  w 1983 r. - Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem dla naszych czasów
 •  w 1984 r. - Pokój rodzi się z serca nowego
 •  w 1985 r. - Pokój i młodzi idą razem
 •  w 1986 r. - Pokój jest wartością, która nie zna podziałów
 •  w 1987 r. - Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju
 •  w 1988 r. - Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia
 •  w 1989 r. - Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
 •  w 1990 r. - Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem
 •  w 1991 r. - Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju
 •  w 1992 r. - Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju
 •  w 1993 r. - Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim
 •  w 1994 r. - Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości
 •  w 1995 r. - Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju
 •  w 1996 r. - Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju
 •  w 1997 r. - Przebacz, a zaznasz pokoju
 •  w 1998 r. - Dziełem sprawiedliwości będzie pokój
 •  w 1999 r. - Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju
 •  w 2000 r. - Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje!
 •  w 2001 r. - Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju
 •  w 2002 r. - Nie ma pokoju bez sprawiedliwości
 •  w 2003 r. - Encyklika Pacem in terris: nieustanne zobowiązanie
 •  w 2004 r. - Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju
 •  w 2005 r. - Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
 •  w 2006 r. - Pokój w prawdzie
 •  w 2007 r. - Osoba ludzka sercem pokoju
 •  w 2008 r. - Rodzina wspólnotą pokoju
 •  w 2009 r. - Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju
 •  w 2010 r. - Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia
 •  w 2011 r. - Wolność religijna drogą do pokoju
 •  w 2012 r. - Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju
 •  w 2013 r. - Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
 •  w 2014 r. - Braterstwo podstawą i drogą do pokoju
 •  w 2015 r. - Wspólnie przeciw niewolnictwu
 •  w 2016 r. - Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój
 •  w 2017 r. - Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju
 •  w 2018 r. - Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju
 •  w 2019 r. - Dobra polityka służy pokojowi
 •  w 2020 r. - Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne
 •  w 2021 r. - Kultura troskliwości jako droga do pokoju

Co roku papież kieruje do nas z okazji Światowego Dnia Pokoju orędzie. Teksty orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka (począwszy od roku 1980) można pobrać w postaci pliku w formacie PDF klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:


2,20 MB


Poniżej znajdziesz linki do tekstów związanych z obchodami Światowego Dnia Pokoju:

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Paweł VI
Trzeba wychowywać świat, aby miłował i budował pokój
Orędzie w sprawie obchodów Światowego Dnia Pokoju
8 grudnia 1967 r.
 
ekai.pl
Światowy Dzień Pokoju
Dzieło dla pokoju
Światowy Dzień Pokoju
ks. M. Puzewicz
Codzienna troska o pokój
Maria Popielewicz
Pokój i prawa ludzkie troską Watykanu
Jarosław Głodek OP
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...
ks. Jan Słomka
Dar pokoju
Bogusław Olszonowicz
W trosce o pokój
 
red. ks. Janusz Kumala MIC
Prawda pokoju

Prawda pokoju, poszukiwana przez autorów książki, stanowi refleksję nad pokojowym orędziem Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2006 r. Refleksja ta zatrzymuje się nad znaczeniem prawdy dla pokoju, a zwłaszcza tej Prawdy, którą jest Chrystus. Podejmuje również interesujące rozważania na temat: czym jest właściwie "prawda pokoju", czym jest ona także w czasie wojny czy w procesie rozbrojeniowym, w jakiej relacji do niej pozostaje wierność tożsamości kulturowej, jak też takie zjawiska jak nihilizm i fundamentalizm, będące przyczynami terroryzmu.
ks. Janusz Kumala MIC
Wychowywać do pokoju

Materiały z sympozjum teologiczno-pastoralnego w Stoczku Warmińskim z 8 maja 2004 r. Problematyka książki koncentruje się wokół orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2004 r. zatytułowanego "Zadanie zawsze aktualne: wychowywać do pokoju".
Danuta Mastalska
Nowenna do MB Pokoju

Wielką potrzebą dzisiejszego świata jest pokój. Jedyną drogą, by go osiągnąć, jest żarliwa modlitwa do Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, o dar pokoju. Tą, która może nam go wyprosić, jest Matka Pokoju, Matka Boża Stoczkowska.
Henri J. M. Nouwen
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

To najbardziej prorocza książka Henriego Nouwena. W obecnych trudnych czasach lęku, niepokoju, wojen i terroryzmu głoszone przez autora przesłanie pokoju jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Nouwen zawsze podkreślał, że nie można być chrześcijaninem, jeśli się nie czyni pokoju.
Jean Vanier
Odnaleźć pokój

Życie w pokoju należy do najgłębszych ludzkich pragnień i potrzeb. Wszyscy tęsknimy za pokojem, ale czym właściwie jest pokój? Jak go odnaleźć i jak możemy wprowadzać pokój do naszego życia i do naszych społeczności? Autor dowodzi, że pokój nie jest jedynie dziełem rządów, armii czy dyplomatów, lecz jest on zadaniem każdego z nas.
Brat Roger z Taize
Pokój serca

Ta książka została napisana dla wszystkich, którzy zawsze pragną żyć z pokojem w sercu, w radości, prostocie, miłosierdziu. Mając bardzo niewiele, czasem tylko kilka słów, które prowadzą do tego, co najistotniejsze, można dzień za dniem iść naprzód.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum