WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2024


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

W 2022 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty dziewiąty - tym razem hasło orędzia papieskiego na ten dzień brzmi "Powołani do budowania rodziny ludzkiej".

W 2021 r. do polskich seminariów wstąpiło 356 kandydatów do kapłaństwa. Do seminariów diecezjalnych przyjęto 242 mężczyzn, natomiast do seminariów zakonnych 114 kandydatów. Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje wyraźną tendencję spadkową. W 2012 r. na I rok do seminariów diecezjalnych i zakonnych zgłosiło się 828 kandydatów. Trzy lata temu, w 2019 r. formację do kapłaństwa rozpoczęło już tylko 498 kandydatów, a w roku 2020 - tylko 441 osób.

Polacy wciąż stanowią znaczącą część wśród nowo wyświęconych europejskich kapłanów. Co czwarty nowo wyświęcony ksiądz katolicki w Europie to Polak – podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce święcenia przyjmowało średnio 350 osób rocznie. Stanowi to 26 procent wszystkich neoprezbiterów w Europie.

W roku 2019 w Polsce było 17 tys. 189 sióstr zakonnych w zgromadzeniach czynnych. Ponadto 1290 sióstr to mniszki żyjące w zgromadzeniach kontemplacyjnych. Od ok. 15 lat spadek liczby nowych powołań nosi znamiona kryzysu.

Polska ma także ponad 11,5 tys. członków męskich zgromadzeń zakonnych. W ostatnich dwóch dekadach - na skutek zmniejszającej się liczby powołań - odnotowano wyraźny trend starzenia się zakonników. Zaobserwowano przede wszystkim znaczący spadek liczby zakonników najmłodszych.

Co roku z okazji Dnia Modlitw o Powołania papież kieruje do wierzących swoje orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kilkunastu orędzi papieskich z ostatnich 45 lat poświęconych tematyce powołań. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich - nie zmarnujmy okazji! Tekst orędzi można pobrać w postaci pliku w formacie PDF klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:


932 kB


Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów na temat Bożego miłosierdzia. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Z nauczania Kościoła

Jan Paweł II
Maryja ideałem każdego powołania
Regina caeli, Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 3 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Sprawa powołań zawsze aktualna
Regina caeli, Światowy Dzień Modlitw o Powołania,
25 kwietnia 1999 r.
Jan Paweł II
Umacniajcie powołania do służby Bożej
Przemówienie do Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego,
4 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Jesteśmy współodpowiedzialni
za rozwój powołań w Kościele
Przemówienie do duchowieństwa Rzymu, 14 lutego 2002 r.
 
Benedykt XVI
Kapłańska posługa nauczania
Audiencja ogólna, 14 kwietnia 2010 r.
Benedykt XVI
Kapłańska posługa uświęcania
Audiencja ogólna, 5 maja 2010 r.
Benedykt XVI
Kapłańska posługa kierowania
Audiencja ogólna, 26 maja 2010 r.
 
Sobór Watykański II
Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius
Sobór Watykański II
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectæ caritatis
Sobór Watykański II
Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
Jan Paweł II
Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis
o formacji kapłanów we współczesnym świecie
Papieskie Dzieło Powołań Kościelnych
In verbo Tuo. Nowe powołania dla nowej Europy

Wokół tajemnicy powołania

ekai.pl
Powołania kapłańskie i zakonne w Polsce
- statystyki 2024
ks. Jan Pietrzyk
Pójdź za mną
ks. Aleksander Radecki
W trosce o żniwiarzy Pańskich
Marcin Jakimowicz
Te przeklęte dłonie
ks. Henryk Zieliński
Recepta na powołania
Piotr Chmieliński
Drogi powołań
Robert Jałowy
Kapłaństwo
Wojciech Ziółek SJ
Judasz to ja
ks. Szymon Kiera
Moja wiara się zatrzęsła
dr n. med. Wanda Terlecka
Powołanie świeckich
Michał Wojciechowski
Od świeckich i do świeckich (Christifideles laici)
Wojciech Świątkiewicz
Apostoł modlitwy o powołania
Gość Niedzielny
Wierni towarzysze powołania
mateusz.pl
"Pytania o wiarę" - powołania

Czy mam powołanie?
Czy istnieją powołania "bardziej święte"?
Jak rozpoznać autentyczność powołania?
Jak opuścić ojca i matkę?
Chcę mieć żonę...
o. Syrach Janicki OFM
Pan sam wybiera
s. Brygida Danuta Karwowska
Tajemnicze drogi Bożego powołania
s. Maria Andrzeja Spyra
Uczynić coś więcej dla Chrystusa
s. Maria
Nie pytają nas o świat, lecz o Boga
o. Rufus, franciszkanin
List do Młodych
ks. Roman Kempny
Całkowicie dla Boga
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołani do cywilizacji życia i miłości
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołani do świętości pośród cywilizacji śmierci
ks. dr Marek Dziewiecki
Powołanie do kapłaństwa
ks. dr Marek Dziewiecki
Wychowanie a powołanie
ks. dr Marek Dziewiecki
Rola rodziny i szkoły w trosce o powołania
ks. dr Marek Dziewiecki
Chrystologiczna pedagogika powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej
w duszpasterstwie powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Psychologia a duszpasterstwo powołań
ks. dr Marek Dziewiecki
Formacja duszpasterzy powołań
na progu nowego tysiąclecia
ks. dr Marek Dziewiecki
Jubileuszowe dziękczynienie za dar powołań
Dominik Kustra
Cały lud Boży odpowiedzialny za powołania
Dominik Kustra
Rodzina w trosce o powołania
Dominik Kustra
Młodzi - adresatem Bożego wezwania
Dominik Kustra
Modlitewne wspólnoty powołaniowe
Dominik Kustra
Powołanie jako dar i wezwanie
Dominik Kustra
Powołanie jako tajemnica
Dominik Kustra
Rola katechetów i świeckich wychowawców
Dominik Kustra
Rola wspólnot diecezjalnych i parafialnych
br. Kazimierz Zdzichowski SDB
Koadiutor: zawód czy powołanie?
br. Wojciech Golonka FSC
Powołanie: nauczyciel chrześcijański
Andrzej Jaśkowiec
Powołanie: świecki katecheta
bp Marek Solarczyk
Wokół tajemnicy powołania (format video)

Droga powołania bp. Marka Solarczyka
Czym jest tajemnica powołania?
Powołania w liczbach i statystykach
Rozeznaj swoje powołanie
Biskup o klerykach
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań
adonai.pl
Powołanie

Niektóre duszpasterstwa powołań

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Duszpasterstwo Powołań
Zakon Kaznodziejski - Dominikanie
Duszpasterstwo Powołań
Karmelici bosi
Duszpasterstwo Powołań
Jezuici
Duszpasterstwo Powołań
Sercanie
Duszpasterstwo Powołań
Bernardyni
Duszpasterstwo Powołań
Bracia Mniejsi Kapucyni
Duszpasterstwo Powołań
Siostry dominikanki
Duszpasterstwo Powołań
Siostry franciszkanki od cierpiących
Duszpasterstwo Powołań
Siostry elżbietanki
Duszpasterstwo Powołań
Siostry urszulanki
Duszpasterstwo Powołań
Siostry jadwiżanki
Duszpasterstwo Powołań
Siostry loretanki
Duszpasterstwo Powołań

Sięgnij na półkę

Krzysztof Wons SDS
Sens życia. Powołanie i wybór

Wybór nie jest naciśnięciem klawisza enter. Wybór jest decyzją, do której trzeba się przygotować. Jest owocem procesu, który trzeba podjąć, a później wciąż konfrontować i weryfikować. Takie będą nasze wybory, jakie ich rozeznawanie.
Xosé Manuel Domínguez Prieto
Powołanie i projekt życia

Niezbędna pomoc dla wszystkich, którzy w pogłębiony sposób chcą się zastanowić nad prawdziwym celem swojego życia. Zawiera doskonale opracowany program odnajdywania własnego powołania, na który składają się: wprowadzenie w psychologiczne, filozoficzne i teologiczne ramy tych poszukiwań, szereg niezwykle wnikliwych wskazówek i rad oraz praktyczne ćwiczenia.
Thierry-Dominique Humbrecht OP
Powołanie dominikańskie

Autor z dystansem i humorem prezentuje różne aspekty dominikańskiej duchowości. Wszystkim przyjaciołom rodziny zakonnej św. Dominika autor przypomina, czym jest charyzmat Czarnych Braci: kaznodziejów w służbie prawdy.
kard. Carlo Maria Martini
Biblia i powołanie
- od powołania chrzcielnego do powołania kapłańskiego

Na przykładzie bohaterów biblijnych, ich trudności i zapału, genialnych posunięć i ułomnych kalkulacji, Autor odkrywa tajniki życia duchowego. Przybliżając zasady duchowego wzrostu w wierze, mówi o powołaniu każdego chrześcijanina.
ks. Piotr Pawlukiewicz
Porozmawiajmy spokojnie o... księżach

Dzięki tej książce dowiesz się, jak wygląda życie kapłańskie z bardziej powszedniej strony. Jakie są uwarunkowania życia kapłańskiego oraz jego realia. Jakie są ewidentne kłamstwa i pomówienia, które kieruje się pod adresem księży. Zrozumiesz, jak ciężkie jest życie kapłana.
Andy Cloninger
E-mail od Pana Boga do mężczyzn

Z lektury tej książki dowiesz się, czego Bóg oczekuje od Ciebie jako mężczyzny. Dzięki zawartym w tej książce rozważaniom Słowa Bożego na każdy dzień roku poczujesz, że Bóg jest stale obecny w Twoim życiu i chce dla Ciebie jak najlepiej.
ks. Marek Dziewiecki, Jacek Dziedzina
Psycholog w konfesjonale

Czytając tę książkę, dowiesz się wielu niezwykłych rzeczy nie tylko o samym ks. Marku, o codzienności życia kapłanów, ale także o wyborze Twojej własnej życiowej drogi i umacnianiu się w wierze.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum