Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Pieśni i Ewangelie Wigilii
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Ci, którzy pragną zgodnie z chwalebną tradycją przedłużyć Wigilie niedziel, uroczystości i świąt, powinni najpierw odmówić Godzinę Czytań; następnie po obu czytaniach, a przed hymnem Ciebie, Boże, chwalimy należy dodać pieśni i Ewangelię, jak to podano niżej. Jeżeli jakieś święto Pańskie przypada w niedzielę, Ewangelię bierze się albo z odpowiedniej niedzieli (jak podano niżej), albo ze święta; w tym wypadku należy się posłużyć lekcjonarzem mszalnym.
Po Ewangelii można na jej temat wygłosić homilię, po czym następują: hymn Ciebie, Boże, chwalimy, modlitwa i zakończenie Godziny jak w częściach stałych.


Ant. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, * a Krew moja jest prawdziwym napojem. / Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, / ma życie wieczne.

Pieśń I (Prz 9, 1-6. 10-12)
Mądrość wzywa na ucztę
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu (Łk 14, 16)

Mądrość dom wzniosła dla siebie *
i wyciosała siedem kolumn.
Nabiła zwierząt, przyprawiła wina *
i stół zastawiła.
Wysłała służące, aby wołały †
z miejsc wyżynnych miasta: *
"Niech prosty człowiek do mnie tu przyjdzie!".
Do tego, któremu brak mądrości, mówiła: †
"Przyjdźcie, nasyćcie się moim chlebem *
i pijcie wino, które przyprawiłam.
Odrzućcie głupotę i żyjcie, *
postępujcie drogą rozwagi".
Podwaliną mądrości jest bojaźń Pana, *
rozsądkiem zaś poznanie Świętego.
Dzięki mnie twoje dni się pomnożą, *
lata życia będą ci dodane.
Gdy jesteś rozumny, pomagasz sobie, *
a gdyś szydercą, sam przez to ucierpisz.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń II (Jr 31, 10-14)
Bóg zgromadzi swój lud
Oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące (Ap 14, 1)

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
"Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem".
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń III (Mdr 16, 20-21. 26; 17, 1a)
Bóg żywił swój lud pokarmem z nieba
Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu (J 6, 33)

Lud swój, Panie, żywiłeś pokarmem anielskim *
i dałeś im bez wysiłku gotowy chleb z nieba,
Zdolny udzielić wszelkiej rozkoszy *
i każdy smak zaspokoić.
Ten dar objawiał Twoją dobroć dla dzieci, †
a posłuszny pragnieniom jedzącego *
zamieniał się w to, czego każdy pożądał,
Aby pojęli, Panie, Twoi umiłowani synowie, †
że to nie urodzaj plonów żywi człowieka, *
lecz słowo Twoje podtrzymuje ufających Tobie.
Wielkie są Twoje sądy, Panie, *
i niezbadane Twoje słowa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, / a Krew moja jest prawdziwym napojem. / Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, / ma życie wieczne.
W roku A czyta się Ewangelię z uroczystości w roku B lub C.
W roku B czyta się Ewangelię z uroczystości w roku A lub C.
W roku C czyta się Ewangelię z uroczystości w roku A lub B.

Wybierz rok:


W roku A:

EWANGELIA
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem

J 6, 51-58
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z odpowiedniej niedzieli.


W roku B:

EWANGELIA
Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Mk 14, 12-16. 22-26
Słowa Ewangelii według św. Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: "Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas".
Uczniowie wybrali się i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym". Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z odpowiedniej niedzieli.


W roku C:

EWANGELIA
Rozmnożenie chleba

Łk 9, 11b-17
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: "Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu". Lecz On rzekł do nich: "Wy dajcie im jeść". Oni odpowiedzieli: "Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi". Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn.
Wtedy rzekł do swych uczniów: "Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu". Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z odpowiedniej niedzieli.Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum