Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W Polsce:

Kolor szat:
Środa, 22 kwietnia 2020
ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Uroczystość

Głównego patrona archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej i warmińskiej
oraz diecezji elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej
Patrona diecezji ełckiej
Uroczystość
W Nasielsku i w Sierocku - Patrona miasta
Uroczystość


I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1343-1344; LG skrócone: Św. Wojciecha, str. 1258-1259

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.

Już od młodości Bogu się oddałeś,
Aby dla wiary cierpieć i pracować,
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności
Wciąż nadchodzących.

Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy,
Sercem radosnym chwalą cię Polacy,
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła
Nauczycielem.

Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby,
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych,
Bądź nam obrońcą i orędownikiem
W każdej godzinie.

Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie,
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca;
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony
Wiecznie trwające.

Cześć i majestat Ojcu i Synowi,
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał,
Wierny zaś słowu swojej obietnicy
Daje nam Ducha. Amen.


Antyfony - LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1344; LG skrócone: Św. Wojciecha, str. 1254-1255
Psalmy - LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1597-1599; LG skrócone: MM, str. 1638-1640

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Przychodzę z kraju Polan, * aby wam głosić zbawienie, / jako sługa Tego, który stworzył niebo i ziemię. / Alleluja.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

I

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
"Jego łaska na wieki".
Niech dom Aarona głosi: *
"Jego łaska na wieki".
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
"Jego łaska na wieki".
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
"Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!"
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przychodzę z kraju Polan, / aby wam głosić zbawienie, / jako sługa Tego, który stworzył niebo i ziemię. / Alleluja.

2 ant. Święty Wojciech zawołał: * Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę / i obmyci w zdroju zbawienia, / stali się wyznawcami Chrystusa. / Alleluja.

II

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święty Wojciech zawołał: / Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę / i obmyci w zdroju zbawienia, / stali się wyznawcami Chrystusa. / Alleluja.

3 ant. Panie mój, * będę Cię miłował tym goręcej, / im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. / Alleluja.

Pieśń (1 P 2, 21-24)
Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, *
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, *
a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, †
kiedy cierpiał, nie groził, *
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele, *
poniósł nasze winy na drzewo,
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, *
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego *
zostaliście uzdrowieni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie mój, będę Cię miłował tym goręcej, / im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. / Alleluja.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1344;
Flp 1, 20b-24

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1344; LG skrócone: Św. Wojciecha, str. 1255

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. * Alleluja, alleluja.
W.  Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. / Alleluja, alleluja.
K.   Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1344;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Wojciech głosił Ewangelię wielu narodom * i przelał krew za Chrystusa, / a teraz z Nim zjednoczony raduje się na wieki. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wojciech głosił Ewangelię wielu narodom / i przelał krew za Chrystusa, / a teraz z Nim zjednoczony raduje się na wieki. / Alleluja.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1344-1345; LG skrócone: Św. Wojciecha, str. 1260


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Oddając cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski, skierujmy nasze prośby do zmartwychwstałego Chrystusa i wołajmy do Niego:
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty przelałeś swoją krew nowego i wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów,
- daj, aby Twój Kościół nieustannie się odradzał mocą tej ofiary.
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty nas umiłowałeś i wydałeś za nas samego siebie,
- bądź mocą i nadzieją tych, którzy dla Twego imienia oddają swoje życie.
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty dałeś świętemu Wojciechowi głosić na naszych ziemiach prawdziwą wiarę,
- daj nam w tej wierze żyć i w niej wytrwać do końca.
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów i na świat ich posłałeś,
- spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicielami Twojej Ewangelii.
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi obdarzyłeś nowym życiem,
- udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: Św. Wojciecha, str. 1345; LG skrócone: Św. Wojciecha, str. 1261

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG