WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U franciszkanów konwentualnych i w prowincjach OFM:

Kolor szat:
Wtorek, 21 kwietnia 2020
ŚW. KONRADA Z PARZHAM, ZAKONNIKA
Wspomnienie dowolne

U kapucynów:
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Łk 11, 9

Proście, a będzie wam dane, * szukajcie, a znajdziecie; * kołaczcie, a otworzą wam. * Alleluja. 

Najłaskawszy Boże, Ty zechciałeś w swojej dobroci przez świętego Konrada otwierać przed wiernymi bramy Twego miłosierdzia, pokornie Cię prosimy, * spraw, abyśmy w służeniu bliźnim odznaczali się duchem jego ubóstwa i pokory serca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Dz 4, 32-37

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do pierwszego czytania.Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Albo: Alleluja.

1Pan króluje, oblókł się w majestat, *
 Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
 Tak świat utwierdził, *
 że się nie zachwieje.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Albo: Alleluja.

2Twój tron niewzruszony na wieki, *
 istniejesz od wieków, Boże.
5Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary;
 Twojemu domowi świętość przystoi, *
 po wszystkie dni, o Panie.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Albo: Alleluja.


J 3, 14b-15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Trzeba się powtórnie narodzić

J 3, 7b-15
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję komentarza do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

Składając nasze dary ofiarne, pokornie Cię prosimy, Boże, aby pomoc doczesna, jakiej nam udzielasz za wstawiennictwem świętego Konrada, * posłużyła nam do osiągnięcia życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Mt 11, 29

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, * bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. * Alleluja.
 

Zjednoczeni w Twojej miłości i posileni uczestnictwem w spożywaniu jednego Chleba, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez święte postępowanie zawsze się Tobie podobali * i zasłużyli na miano wiernych świadków Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG