Internetowa Liturgia Godzin


Wyjątek z katechezy Teodora z Tabennisi
(Katecheza 3)

Czynem wypełniajmy słowa Jezusa

Dzięki składajmy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który darzy nas radością wśród licznych naszych trudów. Daje On pokój naszym sercom, utwierdza nas w pokorze i umacnia w wierze. We łzach i w modlitwie błagajmy Go o miłosierdzie i przebaczenie. Niech nie zarzuca nam naszych występków i o nich niech nie pamięta, ale niech nas odnawia i oczyszcza ze złych skłonności ducha i ciała. Obyśmy za Jego łaską mogli powiedzieć: "Zdjąłeś ze mnie szaty pokutne, radością mnie przepasałeś".
Prośmy Boga, aby odnowił w nas ducha naszego powołania, byśmy wyczekiwali spełnienia obietnic danych naszemu ojcu Pachomiuszowi i wiernie przestrzegali złożonych przez nas przyrzeczeń. Niech Bóg da nam zachować przykazania i jednym sercem bądźmy "jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni" - wedle słów Piotra apostoła. Pójdźmy wszyscy za tym głosem Pana i mocni w wierze w całym naszym postępowaniu wprowadzajmy w czyn Jego naukę. W ten sposób stajemy się sługami Jezusa, o którym - jak to czytamy w Ewangelii - powiedział Ojciec: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie".
Nie bądźmy niedbali i nie zapominajmy o naszym zbawieniu, wiedząc, ukochani bracia, że w obliczu Boga przyrzekliśmy posłuszeństwo naszemu Panu i że od każdego z nas Bóg zażąda rachunku z wypełnienia tej obietnicy, tak od tego, który zajmuje wyższe miejsce, jak i od tego, który jest na niższym. A zatem mamy się odnawiać w Chrystusie Jezusie, który jest naszą mocą. Bądźmy jednego serca, nieśmy krzyż Chrystusa i podążajmy za Nim w prawdzie zgodnie z obietnicą złożoną dobrowolnie i bez przymusu.
Bóg oczekuje od nas, abyśmy przynosili owoce w Duchu Świętym: nie bądźmy więc opieszali, albowiem o te właśnie owoce będziemy pytani. Zachęcajmy się wzajemnie do czynienia tego, co jest miłe Bogu. Wiedzmy o tym, że Bogu zależy na nas; przykładajmy się do zdobycia tego, co jest konieczne dla naszego utrzymania i dążmy do tego, aby się stać czystą świątynią Boga. A więc, moi bracia, dołóżmy starań, aby nikomu z nas nie zabrakło radosnej pewności zbawienia w tym dniu, w którym się ukaże chwała Pana: "bowiem za krótką i bardzo niedługą chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie".
Nie trzeba, aby małoduszność albo burze przeciwieństw przeszkodziły nam w dochowaniu wierności przyrzeczeniom złożonym dobrowolnie w tej świętej wspólnocie.Autor: Teodor z Tabennisi
Źródło: Katecheza 3
Temat: Czynem wypełniajmy słowa Jezusa
Dział LG: Teksty własne - Maj
Obchód: 15.05. - św. Pachomiusza, opata (OSB)
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1363
Monastyczna LG tom III, s. 1159


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum