Internetowa Liturgia Godzin


Z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła
Ad gentes divinitus Soboru Watykańskiego II
(nr 4-5)

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Pan Jezus, zanim dobrowolnie oddał swe życie za świat, tak ustanowił apostolskie posługiwanie oraz przyrzekł zesłać Ducha Świętego, aby był z Nim zespolony w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być uskuteczniane.
Duch Święty przez wszystkie czasy cały Kościół jednoczy we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, ożywiając instytucje kościelne, jakby ich dusza, i wszczepiając w serca wiernych tego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus. Niekiedy nawet w sposób widoczny uprzedza działalność apostolską, tak samo, jak na różny sposób nieprzerwanie jej towarzyszy i nią kieruje.
Pan Jezus na samym początku "przywołał do siebie tych, których sam chciał... i ustanowił Dwunastu, aby z Nim przebywali i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki". W ten sposób byli Apostołowie zasiewem nowego Izraela i równocześnie zaczątkiem nowej hierarchii.
Następnie, kiedy Chrystus raz na zawsze przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dopełnił w sobie samym tajemnic naszego zbawienia i odnowienia wszystkiego, osiągnąwszy jako Pan wszelką władzę na niebie i na ziemi, zanim został wzięty do nieba, założył swój Kościół jako sakrament zbawienia. Apostołów posłał na cały świat, podobnie jak Jego posłał Ojciec, polecając im: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem". Dlatego na Kościele spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia Chrystusowego, na mocy wyraźnego rozkazu, który po Apostołach odziedziczył stan biskupi, otoczony kapłanami, razem z Następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła; a także na mocy życia, które Chrystus przekazuje swoim członkom.
Posłannictwo więc Kościoła uskutecznia się działalnością, przez którą Kościół, posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaską i miłością Ducha Świętego, staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów, aby ich doprowadzić do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, głoszenie słowa oraz przez sakramenty święte i inne środki łaski, tak aby stała dla nich otworem wolna i pewna droga do pełnego uczestnictwa w misterium Chrystusa.Autor: Sobór Watykański II
Tytuł: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
Źródło: nr 4-5
Temat: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Dział LG: Teksty wspólne - o pasterzach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1167
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1170
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1640
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1515
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1527
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1557


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum