Internetowa Liturgia Godzin


List św. Piotra, męczennika,
do przeoryszy klasztoru św. Piotra na Campo Santo w Mediolanie
(ed. A. Dondaine: AFP 23, 1953, pp. 91-93)

Pragnąc skrzydeł kontemplacji, całe swe życie poświęcił innym

Twój długo oczekiwany list przyjąłem z radością, a z jego treści zrozumiałem, że z dnia na dzień postępując w cnocie, zasłużyłaś na nagrodę obiecaną zakonnikom. Wspięłaś się na górę ofiary, a ja wciąż przebywam w dolinie trosk i prawie całe swe życie poświęciłem innym. Ty, przybrawszy skrzydła kontemplacji, wznosisz się nad tym wszystkim, mnie zaś tak bardzo przygniata troska o innych, że wznieść się nie mogę. "Biada mi, że tak długo tu przebywam. Któż da mi skrzydła gołębicy, abym uleciał i spoczął? Wszędzie szukałem spoczynku, wszędzie znalazłem trud i ból". Spoczynek można znaleźć jedynie w dziedzictwie świętych, o którym napisano: "Oto miejsce mego odpoczynku na wieki wieków". Ja zaś nie mogę rozważać wolności dzieci Bożych, tak jak bym tego chciał i pragnął, a nawet nie mogę ku niej wzdychać.
Najdroższa siostro, wspomóż mnie twoimi modlitwami. "Dni moje przemijają", jak powiada Hiob. Nie zawrócę z drogi, po której kroczę. Jestem już blisko mety wyznaczonej wszelkiemu ciału. Widać już siwiznę, zwiastuna ostatniej godziny. Módl się zatem, najsłodsza siostro, i wspominaj o mnie, kiedy w ukryciu składasz swe łzy w ofierze przed obliczem Syna Bożego. Wiem, że "wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego". Czego nie uzyska własna modlitwa, wyjedna wstawiennictwo innych ludzi.
Sam Chrystus wybrał cię, najmilsza siostro, abyś służyła Mu w modlitwie. Staraj się, aby twoje siostry były miłe Panu i aby pełniły dobre uczynki. Pouczaj je słowem i przykładem modlitwy, a odłożywszy wszelką próżność, troszcz się o dobre obyczaje. Przywdziej świętość, abyś mogła pełnić posługę w Świętym Świętych. Bądź, proszę, uczciwa w sprawach dóbr doczesnych, w mowie skromna, w rządzeniu rozważna, chętna do pomocy, stała w postanowieniach, roztropna w odpowiedziach i cierpliwa. Okaż się pokorna wobec starszych, przychylna dla młodszych, przyjazna dla rówieśniczek, surowa dla pysznych, łagodna dla pokornych, miłosierna dla pokutujących, nieprzejednana dla opornych. Im wyższe stanowisko tobie przysługuje, tym większym powodem do chwały niech będzie dla ciebie prześciganie innych w świętości.
Postanowiłem, siostro najmilsza, zachęcić cię tymi słowy, nie żebyś potrzebowała mych napomnień, ale po to, abyś odważniej biegła po wieniec i nagrodę i śpieszyła, by razem z twoimi i moimi najdroższymi siostrami dojść do domu Boga i świętego Piotra. W ten sposób, gdy wrócę z kapituły, będę mógł się ucieszyć waszą pobożnością. Wybierałem się do was, ale pilne obowiązki sprawiły, że nie mogłem do was dotrzeć. Teraz jednak udaję się z bratem Ulrykiem na kapitułę i polecam was wszystkie Bogu, zanim do was przybędę. Przybędę zaś niebawem. Pozdrawia was Ulryk, brat w Panu, który powierza się waszym modlitwom.Autor: św. Piotr z Werony, męczennik
Tytuł: List do przeoryszy klasztoru św. Piotra na Campo Santo w Mediolanie
Źródło: wyd. A. Dondaine: AFP 23, 1953, ss. 91-93
Temat: Pragnąc skrzydeł kontemplacji, całe swe życie poświęcił innym
Dział LG: Teksty własne - Czerwiec
Obchód: 04.06. - św. Piotra z Werony, prezbitera i męczennika (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - czerwiec-lipiec, s. 11


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum