Internetowa Liturgia Godzin


Z dzieła Orygenesa Wezwanie do męczeństwa
(nr 41-42)

Uczestnicy cierpień Chrystusa staną się uczestnikami Jego radości

Jeśli "ze śmierci przeszliśmy do życia", to jest od bezbożności do wiary, nie dziwmy się, że świat nas nienawidzi. Kto bowiem nie przeszedł ze śmierci do życia, ale trwa w śmierci, ten nie może miłować tych, którzy z mrocznych siedzib śmierci, że tak powiem, przeszli do budowanych z żywych kamieni jasnych przybytków życia.
Jezus "oddał swe życie za nas". Oddajmy przeto i my. Już nie powiem za Niego, ale za nas samych, za tych, którzy naszym męczeństwem mają prawo się umocnić.
Oto nadszedł dla nas, o chrześcijanie, czas chwały. Powiada bowiem Apostoł: "Chlubimy się z ucisków wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może". Oby tylko "miłość Boża rozlana była w naszych sercach przez Ducha Świętego".
"Podobnie bowiem jak obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też doznajemy odeń obfitej pociechy". A zatem z największą gorliwością przyjmijmy cierpienia Chrystusa. Niech obfitują w nas, skoro pragniemy obfitej pociechy. Dostępują jej wszyscy, którzy płaczą. Wszakże niejednakowo wszyscy. Gdyby bowiem jednakowa miała być pociecha, nie byłoby napisane: "Jak obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też doznajemy obfitej pociechy".
Ci, którzy cierpią, będą uczestnikami pociechy w takim stopniu, w jakim cierpią z Chrystusem. Poucza o tym ten, który zapewnia: "Wiemy, iż jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak też będziecie współuczestnikami pociechy".
Mówi oto Bóg przez Proroka: "W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą". Czyż może być jakiś czas bardziej pomyślny niż ten, w którym z powodu naszej miłości do Boga i Chrystusa prowadzą nas pod strażą przez ten świat - ale nie jako zwyciężonych, lecz raczej jako zwycięzców. Męczennicy Chrystusowi z Chrystusem zwyciężają Moce i Władze: wspólnie z Nim tryumfują nad nimi, aby skoro stali się uczestnikami Jego cierpień, mieli też udział w tej chwale, którą On swoim cierpieniem osiągnął. Ponadto jakiż inny dzień mógłby się stać dniem zbawienia, jeśli nie ten, w którym w ten sposób odchodzicie ze świata.
Proszę wszakże: "Nie dajcie nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi naszej, ale we wszystkim okazujcie się sługami Boga przez wszelką cierpliwość" i mówcie: "Kogóż mam oczekiwać, jeśli nie Pana?"Autor: Orygenes, kapłan
Tytuł: Wezwanie do męczeństwa
Źródło: nr 41-42
Temat: Uczestnicy cierpień Chrystusa staną się uczestnikami Jego radości
Dział LG: Teksty własne - Czerwiec
Obchód: 02.06. - świętych męczenników Marcelina i Piotra
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1479
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1214
Monastyczna LG tom II, s. 1395
Monastyczna LG tom III, s. 1193


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum