Internetowa Liturgia Godzin


Z listu św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy,
do nowicjuszy Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Oliwnej
(Epist. 36: ed. R Misciattelli, vol. I, Firenze 1970, pp. 136-142)

W boku ukrzyżowanego Chrystusa znajdziecie źródło miłości

Moje najdroższe dzieci w słodkim Jezusie Chrystusie. Ja, Katarzyna, służebnica i niewolnica sług Jezusa Chrystusa, piszę do was w Jego drogocennej Krwi. Pragnę, abyście były dziećmi posłusznymi aż do śmierci, na wzór Baranka bez skazy, który był posłuszny Ojcu aż do haniebnej śmierci na krzyżu.
Zastanówcie się nad tym dobrze, że On jest drogą i regułą, według której powinniście postępować wy oraz wszelkie stworzenie. Chcę, aby On był zawsze przedmiotem waszych myśli. Spójrzcie, jak bardzo posłuszne jest to Słowo! Ono nie uchyla się od ciężaru trudu, jaki na Nie nałożył Ojciec, przeciwnie śpieszy ku niemu z ogromnym pragnieniem. Objawiło to podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy powiedziało: "Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim umrę". Spożywanie Paschy jest tym samym, co wypełnianie woli Ojca i pragnienia Syna. A widząc, że czas się już prawie wypełnił (siebie samego bowiem musiał złożyć Ojcu na ostateczną ofiarę za nas), cieszy się i weseli, i mówi z radością: "Gorąco pragnąłem".
Pascha, o której mówiło Słowo, oznaczała, że siebie samego odda na pokarm i z posłuszeństwa złoży Ojcu ofiarę ze swojego ciała. Kiedy indziej spożywał już Jezus Paschę ze swoimi uczniami, ale nigdy tak jak teraz. O bezcenna, najsłodsza i najgorętsza miłości! Nie myślisz nic o swojej męce ani o hańbiącej śmierci. Słowo widzi, że wybrał Je Ojciec, aby poślubić ludzką naturę, i kazano Mu wylać za nas swą krew, aby w nas wypełniła się Jego wola, i byśmy zostali uświęceni w Jego Krwi.
Proszę więc was, moje słodkie dzieci w słodkim Jezusie Chrystusie, abyście się nigdy niczego nie bały i pokładały nadzieję we Krwi ukrzyżowanego Chrystusa. Niech was od Niego nie oddzielają pokusy czy błędy, ani lęk, że nie potraficie wytrwać, ani obawa przed trudem uniesienia posłuszeństwa i życia w waszym Zakonie.
Chcę zatem, abyście się nigdy nie bały: oddalcie od siebie wszelki niewolniczy strach. Razem z owym drogim Pawłem powiecie z miłością: "Wytrzymaj dzisiaj, moja duszo. Wszystko mogę dzięki ukrzyżowanemu Jezusowi Chrystusowi; przez pragnienie i miłość jest we mnie Ten, który mnie umacnia". Kochajcie, kochajcie, kochajcie! Ten, kto jest na świecie, przemierza to morze za pomocą swoich ramion, ten zaś, kto jest w świętym Zakonie, płynie, wspierając się na ramionach drugiego, to znaczy swojego Zakonu.
Ufajcie! W boku ukrzyżowanego Chrystusa znajdziecie źródło miłości; chcę, abyście tam przygotowali sobie miejsce i mieszkanie. Powstańcie więc z wielkim i gorącym pragnieniem; idźcie, wejdźcie i pozostańcie w tym słodkim mieszkaniu, a żadne stworzenie ani duch nie pozbawi was łaski i nie przeszkodzi w osiągnięciu celu, którym jest widzenie Boga i rozkoszowanie się Nim. Nie dodaję nic więcej. Pozostańcie w świętej i słodkiej miłości Boga. Kochajcie się, kochajcie się wzajemnie.Autor: św. Katarzyna ze Sieny, dziewica
Tytuł: Do nowicjuszy Zakonu NMP z Monte Oliveto
Źródło: Epist. 36: ed. P. Misciattelli, vol. I, Firenze 1970, pp. 136-142
Temat: W boku ukrzyżowanego Chrystusa znajdziecie źródło miłości
Dział LG: Teksty własne - Kwiecień
Obchód: 29.04. - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - kwiecień, s. 34


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum