Internetowa Liturgia Godzin


Pismo apostolskie błogosławionego papieża Jana XXIII


Ostoja wiary

Katedrę warszawską poświęconą Janowi Chrzcicielowi słusznie można nazwać ostoją wiary. Świątynia ta pochodzi z XIII wieku, była wtedy kościołem parafialnym. Na prośbę księcia Janusza Mazowieckiego nasz poprzednik, Bonifacy IX, podniósł ją do godności kolegiaty. Gdy stolicę Królestwa Polskiego przeniesiono z Krakowa do Warszawy, świątynia ta stała się kościołem królów Polski, połączonym z ich dworem. Królowie hojnie wzbogacali kościół darami, wśród których należy wymienić obraz malowany przez sławnego malarza włoskiego Jakuba Palmę młodszego, i wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, dzieło rzeźbiarzy norymberskich, wielką czcią otaczany przez wiernych.
W tym kościele król Jan III Sobieski publicznie składał dzięki Bogu za zwycięstwo odniesione pod Wiedniem. Sławna ta świątynia w roku 1797 otrzymała tytuł katedry. W jej murach przyjął sakrę biskupią Achilles Ratti, wówczas nuncjusz apostolski w Polsce, później wyniesiony do godności papieskiej. Dom Boży wsławiony pobożnością wiernych, pamiątkami dziejowymi i dziełami sztuki, padł ofiarą najokrutniejszej z wojen i został doszczętnie zburzony, ale po dniach klęski odbudowany i przywrócony do pierwotnego stylu gotyckiego.
Nasz umiłowany syn, Stefan Wyszyński, kardynał, prezbiter świętego Kościoła Rzymskiego i arcybiskup warszawski, pomny na chwalebną przeszłość tej świątyni, będącej pomnikiem pobożności i wierności narodu polskiego, pragnął wyróżnić ją honorowym tytułem. Prosił Nas zatem, abyśmy nadali jej tytuł i prawa bazyliki mniejszej. Przychylając się chętnie do tej prośby, po wysłuchaniu zdania Kongregacji Obrzędów, pełnią Naszej Władzy Apostolskiej niniejszym pismem podnosimy katedralny kościół archidiecezji warszawskiej do godności bazyliki mniejszej i nadajemy jej wszystkie prawa i przywileje, które przysługują takim świątyniom.Autor: bł. Jan XXIII, papież
Tytuł: Pismo apostolskie
Temat: Ostoja wiary
Dział LG: Teksty własne - Czerwiec
Obchód: 09.06. - święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Warszawie
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1490
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1225


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum