Internetowa Liturgia Godzin


Kazanie św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Kazanie 33 o Mt 9, 1-38)

Jeden stół i jeden kielich nas łączą

Kościół jest naszym wspólnym domem. W nim się gromadzicie, do niego i my po was wchodzimy wzorem uczniów, a wszedłszy, pozdrawiamy was słowami pokoju, tak jak to zostało im przekazane. Tu są złożone i przechowane nasze dary, z tym miejscem łączą się wszystkie nasze nadzieje. Jest ono wielkie i godne szacunku. Zacniejszy jest w nim stół i większą radość dający niż twój własny, a światło w nim zapalone jest cenniejsze od tego, które zabłysło w twoim domu. Wiedzą o tym ci, którzy z wiarą dają się namaścić olejem tych lamp i wracają do zdrowia. Przechowujesz u siebie w zamknięciu swoje szaty, bardziej jednak potrzebny jest sprzęt, który tu znajdujesz, kryjący ofiary dla potrzebujących, choć co prawda niewielu jest dających. W swoim domu masz i posłanie, ale lepsze wytchnienie dają ci słowa Pisma w tym domu Bożym do ciebie skierowane. I gdyby wśród nas panowała zgoda, nie mielibyśmy innego domu. O prawdzie tego, co mówię, świadczy te trzy lub pięć tysięcy wiernych, którym wspólny był stół i dom i którzy byli jednego ducha. "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" - czytamy w Dziejach Apostolskich.
Tego samego i od was oczekujemy - owej miłości, żarliwej i szczerej. A jeżeli nam jej nie okazujecie, to przynajmniej wzajemnie się miłujcie, my zaś będziemy się radowali, że postępujecie jak należy i stajecie się lepsi.
Wiele was łączy: jeden stół zastawiony dla wszystkich i jeden Ojciec wspólny dla wszystkich, którego synami wszyscy jesteśmy; i jeden napój nam podany, i to z jednego kielicha. Bo nasz Ojciec, który chce nas pobudzić do wzajemnego miłowania się, chce, byśmy pili z jednego kielicha, co jest świadectwem największej miłości.Autor: św. Jan Chryzostom, biskup
Źródło: Kazanie 33 o Mt 9, 1-38
Temat: Jeden stół i jeden kielich nas łączą
Dział LG: Teksty wspólne - na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1049
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1061
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1516
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1393
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1405
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1435


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum