Internetowa Liturgia Godzin


Mowa paschalna świętego Grzegorza z Najzanzu
(Mowa 45, 2. 23)

Pochwała święta zbawienia

Pascha Pańska, Pascha, i jeszcze raz Pascha - trzykrotnie na cześć Trójcy Świętej. To jest dla nas święto nad świętami i uroczystość nad uroczystościami, o tyle wyższa od wszystkich, nie tylko ludzkich i z ziemią związanych, lecz także od świąt samego Chrystusa, które na Jego cześć obchodzimy, o ile słońce piękniejsze jest od innych gwiazd. Piękna wprawdzie była i wczorajsza uroczystość, z białymi szatami i pochodniami w rękach, którąśmy odprawili prywatnie i publicznie, z udziałem ludzi wszelkiego stanu i prawie wszystkich urzędów, rozjaśniając noc blaskami świateł. Było to jakby odbicie wielkiego Światła, które z góry rozpala niebo, oświetlając swoimi pięknościami wszechświat i miejsce nad niebem. A światło to należy do natury aniołów, najprzedniejszej natury świetlistej po Pierwszej, jaką jest Bóg - bo one z Niego czerpią światło. Było to światło samej Trójcy Świętej, adyż z niej pochodzi wszelkie światło, rozdzielane i rozszczepiane z niepodzielnego światła. Piękniejsza jednak i s}awniejsza jest uroczystość dzisiejsza. Albowiem wczorajsze światło było zapowiedzią powstającego Wielkiego Światła, i jakby jakąś przedświętną radością. Dziś natomiast obchodzimy samo zmartwychwstanie, tym razem już nie w oczekiwaniu, ale w rzeczywistości i z udziałem wszechświata.
Niechże więc każdy ofiaruje coś innego tej chwili i niechaj przyniesie dar świąteczny, mały czy wielki, byleby duchowy i miły Bogu, dar na miarę możliwości każdego, gdyż przynieść godny dar ledwie by zdołali aniołowie, którzy są pierwszymi, duchowymi i czystymi widzami czy świadkami chwały niebieskiej, jeżeli oczywiście i dla nich osiągalne jest doskonałe uwielbienie Boga.
Bądźmy więc uczestnikami Paschy, teraz wprawdzie jeszcze w sposób figuralny, choć wyraźniej niż w Starym Zakonie - gdyż Pascha starotestamentowa, śmiem to powiedzieć, jako prefiguracja dzisiejszej figury była mniej wyraźna - ale wkrótce w sposób doskonalszy i czystszy, kiedy Chrystus, Słowo Boże, spożywać ją będzie z nami pod postacią nową w Królestwie Ojca, kiedy odsłoni i wyraźnie wyłoży to, co dotychczas tylko w małej mierze pokazał. Nigdy bowiem nie przestanie być nowe to, co dzisiaj poznajemy.Autor: św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup
Tytuł: Mowa paschalna
Źródło: mowa 45, 2. 23
Temat: Pochwała święta zbawienia
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny
Obchód: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 438


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum