Internetowa Liturgia Godzin


Z listu św. Grzegorza VII, papieża
(List 64 poza spisem)

Kościół wolny, czysty, katolicki

Prosimy i zaklinamy w Panu Jezusie, który nas śmiercią swoją odkupił, abyście pilnie starali się zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób znosimy utrapienia i prześladowania od wrogów religii chrześcijańskiej.
Odkąd bowiem z Bożego rozporządzenia Matka nasza, Kościół, postawiła mnie niegodnego na Apostolskiej Stolicy, czego, Bóg mi świadkiem, wcale nie pożądałem, pragnąłem ze wszystkich sił, aby Kościół święty, Oblubienica Boga, nasza Pani i Matka, odzyskawszy należną mu chwałę, pozostał na zawsze wolnym, czystym, katolickim. Ale ponieważ nie spodobało się to odwiecznemu wrogowi, przeto dla unicestwienia wszystkiego skierował przeciwko nam swoje sługi. I tak nam samym, a raczej Stolicy Apostolskiej wyrządził tyle zła, ile od czasów Konstantyna nie ośmielił się dokonać. Zresztą nic dziwnego, albowiem im bardziej uchodzi czas, tym usilniej stara się on zniszczyć religię chrześcijańską.
Teraz więc, bracia, uważnie słuchajcie tego, co wam powiem. Ktokolwiek się na świecie szczyci imieniem chrześcijanina oraz naprawdę zna chrześcijańską wiarę, ten wierzy i wyznaje, iż Książę Apostołów, Piotr, jest ojcem wszystkich chrześcijan, pierwszym po Chrystusie pasterzem, a święty Kościół rzymski Matką i Nauczycielką wszystkich Kościołów.
Jeśli przeto tak właśnie wierzycie i wyznajecie, proszę was i nakazuję, ja wasz pokorny brat i niegodny nauczyciel, przez miłość Boga wszechmogącego przyjdźcie z pomocą i podtrzymajcie tych, których nazwałem waszym ojcem i matką. Uczyńcie tak, jeśli pragniecie otrzymać od nich odpuszczenie wszystkich grzechów waszych, jako też błogosławieństwo i łaskę na tym oraz w przyszłym świecie.
Niech Bóg wszechmogący, od którego pochodzi wszelkie dobro, oświeca nieustannie wasz umysł oraz wzbogaca miłością ku Sobie i bliźniemu, abyście waszym pełnym oddaniem zasłużyli uczynić dłużnikami waszego ojca i matkę i bez zawstydzenia pozostawali z nimi w jedności.Autor: św. Grzegorz VII, papież
Źródło: List 64 poza spisem
Temat: Kościół wolny, czysty, katolicki
Dział LG: Teksty własne - Maj
Obchód: 25.05. - św. Grzegorza VII, papieża
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1451
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1183
Monastyczna LG tom II, s. 1374
Monastyczna LG tom III, s. 1171


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum