Internetowa Liturgia Godzin


Z Traktatu Monumenta fidei świętego Benedykta z Anianu
(Anal. mon. 1968, 61-64)

Prawdziwa mądrość

Zawsze pragnij mądrości, a będziesz żył długo.
Łaska i prawda nie opuszczą cię, ponieważ "wraz z mądrością przyszły mi wszystkie dobra", mówi Pismo, czyli z jednej strony długie życie, a z drugiej bogactwo i chwała. Szukaj więc wytrwale mądrości w czytaniu i w rozmyślaniu Prawa Pańskiego dniem i nocą, a gdy ją znajdziesz, osiągniesz szczęście, bo Pismo święte mówi: "szczęśliwy człowiek, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim Prawem". Pukaj wytrwale, a otworzy się przed tobą brama niebios. Słowo Boga jest także Bożą Mądrością, a więc nie sposób jest bez mądrości prosić o usprawiedliwienie. Słuchając mądrości otrzymuje się wiarę, która oczyszcza serce, a "sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze". "Droga sprawiedliwych jest jak światło poranne, które wschodzi i wzrasta aż do południa".
Nie słuchaj tych, którzy cię zwodzą i mówią, że mnichowi nie przystoi oddawać się rozważaniom nad mądrością; otóż czytamy, że w początkach Kościoła po Apostołach i ich uczniach żyli mnisi odznaczający siei wielką mądrością, a wiemy, że nawet i dzisiaj takich nie brakuje. Czyż święty mnich Ammoniusz nie był niezrównanym mistrzem Orygenesa? Czyż Hieronim nie przestawał szukać mądrości do końca swego życia? Pomijam wielu innych słynnych z mądrości i rozważających nad nią aż do śmierci, wymienię tylko papieża Grzegorza, mnicha wyróżniającego się mądrością i czuwającego - jak go nazwano - aż do ostatnich dni swego życia. Oni wszyscy szukali spokoju, aby bez przeszkód nabywać mądrości, ograniczali zajęcia, aby ją znaleźć, ofiarowali wszystkie swoje dobra, aby ją zdobyć, tak jak jest powiedziane w psalmie: "rozważcie i poznajcie, że jestem Bogiem", gdyż ten, kto osiągnął taki pokój, może powiedzieć wraa z mądrością zawsze przy nim czuwającą: "ja śpię, lecą serce me czuwa."
A zatem jeżeli chcesz, aby Bóg cię miłował, umiłuj mądrość, bo ona sama mówi: "tych kocham, którzy mniej kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka". Szukaj Boga, aby być przez Niego szukanym; "zawsze szukaj Jego oblicza", aby znaleźć pocieszenie, a gdy Go rozpoznasz, będziesz rozpoznany przez Niego, bo ten, "kto Tego nie uznał, sam nie będzie uznany", natomiast "kto poznał Boga, będzie przez niego poznany".Autor: św. Benedykt z Anianu, opat
Tytuł: Traktat Munimenta fidei
Temat: Prawdziwa mądrość
Dział LG: Teksty własne - Luty
Obchód: 11.02. - św. Benedykta z Anianu, opata (OSB)
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1197
Monastyczna LG tom III, s. 1117


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum