Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 61, 4)

Cierpienia Chrystusa nie tylko w Chrystusie

Jezus Chrystus jest jednym człowiekiem ze swoją głową i ciałem; Zbawca ciała i członki ciała, to dwoje w jednym ciele i w jednym słowie, i w jednej męce; a kiedy minie nieprawość, w jednym spoczynku. Zatem cierpienia Chrystusa są nie tylko w Chrystusie; a jednak cierpienia Chrystusa są tylko w Chrystusie.
Jeżeli bowiem jako Chrystusa rozumiesz głowę i ciało, cierpienia Chrystusa są tylko w Chrystusie; jeżeli zaś jako Chrystusa rozumiesz tylko głowę, cierpienia Chrystusa są nie tylko w Chrystusie. Jeżeli bowiem cierpienia Chrystusa są w samym Chrystusie, owszem, w samej głowie, dlaczego mówi pewien Jego członek, Paweł Apostoł: "Abym dopełnił, czego niedostaje cierpieniom Chrystusa w moim ciele"?
Jeżeli więc należysz do członków Chrystusa, człowieku, który to słyszysz, i ty, który tego teraz nie słyszysz (ale jednak słyszysz, jeżeli należysz do członków Chrystusa), cokolwiek będziesz cierpiał od tych, którzy nie należą do członków Chrystusa, tego właśnie brakowało cierpieniom Chrystusa.
Dlatego jest dodane, że brakowało; dopełniasz miary, a nie przelewasz; tyle będziesz cierpieć, ile z twoich cierpień powinno być dodane całej męce Chrystusa, który cierpiał w naszej głowie i cierpi w swoich członkach, to znaczy w nas samych.
Do tego jakby wspólnego naszego państwa w miarę naszych możliwości dodajemy to, co powinniśmy, i w miarę naszych sił wnosimy jakby daninę cierpień. Ostateczne i kompletne rozliczenie wszystkich cierpień nastąpi dopiero po skończeniu świata.
Nie chciejcie więc, bracia, sądzić, że wszyscy sprawiedliwi, którzy znosili cierpienia z rąk bezbożnych, także ci, którzy zostali posłani, aby głosić przyjście Pana przed Jego przybyciem, nie należeli do członków Chrystusa. Nie może tak być, żeby nie należał do członków Chrystusa ten, kto należy do państwa, które za króla ma Chrystusa.
Całe więc to państwo mówi: od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza. A dalej, od krwi Jana przez krew Apostołów, przez krew męczenników, przez krew wyznawców Chrystusa jedno państwo mówi.Autor: św. Augustyn, biskup
Tytuł: Komentarz do psalmów
Źródło: Ps 61, 4
Temat: Cierpienia Chrystusa nie tylko w Chrystusie
Dział LG: Teksty własne - Maj
Obchód: 12.05. - świętych męczenników Nereusza i Achillesa
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1422
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1154


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum