Internetowa Liturgia Godzin


Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 337, 4-5)

Wznoście świątynię ducha przez wiarę, nadzieję i miłość

W niebie przebywa Jezus Chrystus, kamień węgielny świątyni duchowej, i ku Niemu ma się ona wznosić. Stawiając budynki kładziemy fundamenty u podstaw, bo ku ziemi ciążą ich mury, ale podstawy naszej świątyni są z wysoka i ku nim ciążymy mocą miłości. "Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem".
Dom Boży, zbudowany przez nas dla naszego pożytku, nie będzie trwał wiecznie i my też przeminiemy wraz z czasem, i śmierć nas zabierze z tej ziemi. Ale otrzymamy "mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie". I przy zmartwychwstaniu otworzą się przed nami podwoje wieczności, i nasze ciała zostaną przemienione. Teraz jedynie oczyma wiary możemy ujrzeć Boga mieszkającego w nas, dopóki nie ujrzymy Go takim, jakim jest. A wznosimy Mu to mieszkanie przez dobre czyny. Wprawdzie pochłania je czas, lecz one wznoszą się ponad czasem i prowadzą nas ku życiu wiecznemu. Takim czynem jest także zbudowanie tej świątyni. Ona również przeminie wraz z czasem, a inna już nie będzie potrzebna w wiekuistych przybytkach, bo śmierć nie ma już tam dostępu.
Niech więc dobre czyny wypełniają czas dany wam na ziemi, a w wieczności otrzymacie nagrodę. Wiarą, nadzieją i miłością budujcie świątynię ducha, czyniąc dobro teraz, bo tam już go nie zbraknie. Niech jej podłożem będzie teraz w waszych sercach nauka apostołów i proroków, a wasza prostota niby gładką jej powierzchnią. Wasze modlitwy i święte mowy, jak wznoszące się mury, strzec będą w waszych duszach nauki zbawienia. Świadectwo Boże niech was oświeca jak płomień; dla słabych bądźcie podporą, a ubogich chrońcie jak pod dachem.
Wtedy Pan, wasz Bóg, za dobro uczynione w czasie odda wam dobra wieczności, i staniecie się na zawsze Jego własnością, Jemu poświęceni i w pełni doskonali.Autor: św. Augustyn, biskup
Źródło: Kazanie 337, 4-5
Temat: Wznoście świątynię ducha przez wiarę, nadzieję i miłość
Dział LG: Teksty wspólne - na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1047
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1060
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1515
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1392
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1404
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1434
Monastyczna LG tom I, s. 915
Monastyczna LG tom II, s. 1436
Monastyczna LG tom III, s. 1364
Monastyczna LG tom IV, s. 1370


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum