Internetowa Liturgia Godzin


List wielkanocny św. Atanazego, biskupa
(List 14, 1-2)

Zbliżającą się uroczystość Pańską uczcijmy nie słowami, lecz czynami

Bardzo bliskie jest nam to Słowo, które dla nas stało się wszystkim - Pan nasz, Jezus Chrystus, który przyrzekł uroczyście, iż pozostanie na zawsze z nami. Dlatego wołał mówiąc: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
On sam bowiem jest nie tylko pasterzem, najwyższym kapłanem, drogą i bramą, a równocześnie Tym, który się stał dla nas wszystkim. On również objawił się nam jako święto i uroczystość, bo jak mówi Apostoł: "Chrystus", na którego oczekiwano, "został złożony w ofierze jako nasza Pascha".
Rozumiemy teraz słowa modlącego się Psalmisty: "Radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mnie oblegli". To jest dopiero rzetelna radość i prawdziwe święto, gdy się odrzuci precz wszelkie zło. Aby dojść do takiej radości, trzeba być człowiekiem nieskazitelnie prawym i mieć umysł pogrążony w rozmyślaniu nad pokojem wynikającym z bojaźni Bożej.
W taki właśnie sposób cieszyli się na ziemi święci, dla których każdy okres życia był jakby uroczystością. Jeden z nich, mianowicie błogosławiony Dawid, wstawał w nocy nie raz, ale siedem razy, aby zanosić do Boga błagania. Inny zaś - wielki Mojżesz cieszył się śpiewając hymny i zanosząc pieśni pochwalne z okazji zwycięstwa nad faraonem i nad tymi wszystkimi, którzy ciężką pracą uciskali Hebrajczyków. Jeszcze inni z nieustanną radością pełnili służbę Bożą, jak ów wielki Samuel czy błogosławiony Eliasz, którzy prawością swojego życia osiągnęli wolność i teraz świętują w niebie radośnie wspominając swoją ziemską pielgrzymkę tam, gdzie już potrafią odróżnić rzeczywistość od figury.
A na jakie my wejdziemy drogi obchodząc teraz wielkanocną uroczystość? Jakiego będziemy mieli przewodnika zbliżając się do tego święta? Zapewne nikogo innego, moi umiłowani, jak tylko Tego, którego wraz ze mną nazwiecie Panem naszym: Jezusa Chrystusa, który mówi: "Ja jestem drogą". On sam jest Tym, o którym św. Jan Chrzciciel powiedział, że "gładzi grzech świata". On sam oczyszcza nasze dusze, jak mówi prorok Jeremiasz: "Stańcie na drogach i patrzcie; zapytajcie, jaka droga jest dobra, i idźcie po niej, a znajdziecie wytchnienie dla dusz waszych".
Dawniej krew kozłów i popiół z cielca rozsypany nad nieczystymi mogły jedynie oczyścić ciało. Teraz zaś każdy dostępuje obfitego oczyszczenia przez łaskę Słowa Bożego. Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem. Mistrzami tej łaski byli w przeszłości i są dla nas obecnie święci Apostołowie, którzy poszli za swoim wodzem Zbawicielem. Powiedzieli przecież: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Idźmy i my za Panem i wypełnijmy Jego święto nie tylko słowami, lecz czynami.Autor: św. Atanazy, biskup
Tytuł: List wielkanocny
Źródło: List 14, 1-2
Temat: Zbliżającą się uroczystość Pańską uczcijmy nie słowami, lecz czynami
Dział LG: Teksty okresowe - Wielki Post
Obchód: V Niedziela Wielkiego Postu
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 272
Monastyczna LG tom II, s. 270


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum