Internetowa Liturgia Godzin


Z traktatu świętego Ambrożego, biskupa, O ucieczce od świata
(nr 37. 45-46)

Dusza powinna zawsze dążyć do Boga

Nie dla błahej przyczyny powinniśmy stąd uciekać, żeby przejść od tego, co złe, do tego, co dobre; od tego, co nie jest pewne do tego, co niezawodne, co jest całkowitą prawdą, od śmierci do życia. Sam Pan mówiąc: "Położyłem przed tobą dobro i zło, życie i śmierć" okazał, że dobre jest życie, ale wieczne. Tu bowiem podlega ono światu i jego niegodziwości, tam zaś jest ono oczywiście dobre, nic go nie narusza, nie zmienia, żadna wina go nie szpeci, zyskuje się je cnotą.
Uciekajmy stąd. Możesz duszo uciec, choć cię ciało zatrzymuje. Możesz także tu być, a przebywać z Panem, jeśli się Go trzyma twoja dusza, jeśli swoimi myślami za Nim dążysz, jeśli z wiarą, a nie pozornie, idziesz Jego drogami, jeśli uciekasz się do Niego. Jest On bowiem ucieczką i mocą, i Dawid mówi do Niego: "Uciekałem się do Ciebie i nie jestem zawiedziony". Skoro Bóg jest ucieczką, a Bóg jest w niebie i ponad niebiosami, to oczywiście stąd uciekać trzeba tam, gdzie jest pokój, gdzie spoczynek po trudach, gdzie będziemy mieli udział w wielkiej uczcie sobotniej, jak to Mojżesz powiedział: "Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm". Spoczynek w Bogu i widok Jego chwały jest bowiem ucztowaniem, pełnym szczęścia i pokoju. Skoro więc uciekliśmy do Boga, czemu wracamy do świata? Dlaczego umarłszy dla grzechu, ponawiamy grzechy? Czemu wyrzekłszy się świata i używania dóbr jego, ponownie zanurzamy się w błocie?
Uciekajmy stąd, ponieważ czas jest krótki. Posłuchaj, jak masz uciekać: "Ci, którzy żony mają, niech będą tacy, jakby ich nie mieli; którzy płaczą, jakoby nie płakali, i którzy się weselą, jakoby się nie weselili; którzy kupują, jakoby nie posiadali, i którzy używają świata tego, jakoby nie używali; przemija bowiem postać tego świata". Niech więc z przemijającym światem nie przeminą i nasze czyny i my sami też nie przemińmy, lecz pozostańmy w prawdzie. Jeśli pozostajemy w Chrystusie, pozostajemy w prawdzie i z Nim pozostaniemy, i nie przejdziemy obok Niego, lecz powiemy: "Błogosławieństwo Pana nad wami, błogosławimy wam w imię Pana". Jeśli więc chcemy, aby nasze czyny nie przeminęły, nie przekraczajmy nakazów Boga, nie przestawajmy gorliwie szukać Pana Jezusa, wysługiwać sobie Jego łaskę.Autor: św. Ambroży, biskup
Tytuł: Traktat O ucieczce od świata
Źródło: nr 37. 45-46
Temat: Dusza powinna zawsze dążyć do Boga
Dział LG: Teksty wspólne - o świętych kobietach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1127
Monastyczna LG tom II, s. 1679
Monastyczna LG tom III, s. 1594
Monastyczna LG tom IV, s. 1600


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum