Internetowa Liturgia Godzin


Mowa pochwalna ku czci św. Piotra, kapłana i męczennika


Krew męczenników jest posiewem chrześcijan

Piotr, natychmiast po wstąpieniu do zgromadzenia Marystów, na własną prośbę został wysłany na misje do Oceanii. Dociera do wyspy Futuna na Oceanie Spokojnym, gdzie nie głoszono jeszcze imienia Chrystusowego. Brat zakonny, który mu zawsze towarzyszył, tak przedstawia jego życie misyjne:
"Spalony żarem słońca w czasie swych prac, często dręczony głodem, powracał do domu oblany potem, wyczerpany zmęczeniem; zawsze jednak był mocny duchem, żwawy i radosny, jakby wracał z przyjemnego i miłego miejsca. A zdarzało się to raz po raz, prawie codziennie.
Miał zwyczaj niczego nie odmawiać mieszkańcom wyspy, nawet tym, którzy prześladowali go, tłumacząc ich zawsze i nigdy ich nie odrzucając, chociaż byli prości i natrętni. Wszystkim bez wyjątku i na wszelki możliwy sposób okazywał niezwykłą życzliwość".
Nic więc dziwnego, że mieszkańcy nazywali go "człowiekiem najlepszego serca", on zaś mawiał do brata: "Na tak trudnej placówce misyjnej powinniśmy być świętymi".
Powoli zaczął głosić Chrystusa i Ewangelię, ale zbierał znikome owoce. Jednak swoje dzieło misyjne, zarówno w dziedzinie cywilizacyjnej, jak i religijnej, prowadził z niezwyciężoną wytrwałością, ufny w przykład i słowa Chrystusa: "Kto inny sieje, a kto inny zbiera", błagając nieustannie także o pomoc Bożą Rodzicielkę, której był niezwykłym czcicielem.
Głoszona przez niego wiara chrześcijańska zniszczyła kult złych duchów, który podtrzymywali wodzowie plemienia w celu utrzymania pod swoim panowaniem mieszkańców wyspy. Z tego powodu okrutnie go zamordowano, w nadziei, że ze śmiercią Piotra zostaną również zniszczone rzucane przez niego nasiona religii chrześcijańskiej.
Ale w przeddzień swego męczeństwa powiedział on: "Nie szkodzi, jeśli ja umrę. Religia chrześcijańska już tak zapuściła korzenie na tej wyspie, że nie zostanie zniszczona mimo mojej śmierci".
Krew męczennika wyszła na korzyść przede wszystkim samym mieszkańcom wyspy, którzy po niewielu latach wszyscy przyjęli wiarę, ale także pozostałym wyspom Oceanii, gdzie obecnie wspaniale rozwijają się Kościoły chrześcijańskie, które czczą i wzywają św. Piotra jako swojego pierwszego męczennika.Autor: (nieznany)
Tytuł: Mowa pochwalna ku czci św. Piotra, kapłana i męczennika
Temat: Krew męczenników jest posiewem chrześcijan
Dział LG: Teksty własne - Kwiecień
Obchód: 28.04. - św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1367


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum