Internetowa Liturgia Godzin


Z homilii papieża Jana Pawła II w Warszawie
w dniu beatyfikacji bł. Rafała Chylińskiego
(AAS 84 [1992] 377-381)

Miłość społeczna

Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny. Mówi Chrystus: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali", abyście się społecznie miłowali.
Uczy Sobór: "człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg, stwarzając, chciał dla niego samego". A równocześnie ten człowiek - obraz Boga i Jego podobieństwo - nie urzeczywistnia siebie "inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego".
Chcę wam dzisiaj, bracia i siostry, zostawić jakby dodatkową zachętę do takiej miłości, która Bogu chce oddać całego siebie, a bliźniego miłuje jak siebie samego. Podczas obecnej Mszy świętej został ogłoszony błogosławionym franciszkanin, ojciec Rafał Chyliński. Był to człowiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych. Kiedy w Krakowie w roku 1736 wybuchła epidemia, cały poświęcił się chorym i spełniał wszelkie posługi, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Z oddaniem usługiwał biednym, zarażonym, objętym epidemią, wszystkim, którzy przychodzili do jego klasztoru w Łagiewnikach, obecnie dzielnicy Łodzi; nieraz - nie mając już nic innego - oddawał im własną porcję chleba albo własny płaszcz. Wkrótce po jego śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, ale został on przerwany przez rozbiory Polski.
To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby Jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już w wolnej Polsce.
Bardzo się nad tym zastanawiałem, czytając jego życiorys. Jego życie jest związane z okresem saskim, a wiemy, że były to smutne czasy nie tylko z punktu widzenia historii politycznej I Rzeczypospolitej, ale także z punktu widzenia moralności społecznej.
Ojciec Rafał wybrał powołanie ubogiego syna świętego Franciszka. Jego życie ukryte, ukryte w Chrystusie, było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, które wiemy, jaki miały finał. A dlaczego dziś nam to Opatrzność przypomina? Dlaczego teraz dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki z ziemi i z nieba, że można ogłosić ojca Rafała błogosławionym? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Odpowiadajmy sobie na to pytanie. Zastanówmy się wszyscy nad wymową tej beatyfikacji właśnie w Roku Pańskim 1991.Autor: św. Jan Paweł II, papież
Tytuł: Homilia w dniu beatyfikacji Rafała Chylińskiego
Źródło: AAS 84 [1992] 377-381
Temat: Miłość społeczna
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 02.12. - bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 967
Dodatek I do LG (Pallottinum 1992), s. 40
Dodatek do I tomu LG (Pallottinum 2003), s. 31


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum