Internetowa Liturgia Godzin


Z dzieła św. Jana od Krzyża, kapłana, Droga na Górę Karmel
(Ks. II, rozdz. 7, 4-5. 7-9.
Dzieła, Kraków 1975, t. 1, 134-137)


Niech każdy prawdziwie wyrzeka się siebie i niesie krzyż Chrystusa

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".
O, któż by mógł skutecznie to wyłożyć, pokazać i dać zasmakować w tym, co zawiera w sobie owo wskazanie o zaparciu samego siebie dane przez naszego Zbawiciela, aby osoby duchowe ujrzały, jak właściwy sposób dążenia po tej drodze jest inny od tego, który wiele z nich uważa za dobry! Jedni bowiem myślą, że wystarczy jakikolwiek rodzaj skupienia i poprawy życia. Inni znowu zadowalają się pewnym tylko stopniem ćwiczenia się w cnotach, modlitwie i umartwieniu, i nie dochodzą do zalecanych przez Zbawiciela: ogołocenia, ubóstwa, oderwania się i czystości duchowej (wszystko to bowiem jest jedno). Dzieje się tak dlatego, ponieważ wciąż jeszcze karmią i odziewają swą naturę pociechami i uczuciami duchowymi, zamiast oderwać się i wyzbyć się tego dla Boga. Inni jeszcze sądzą, że wystarczy oderwać się od rzeczy tego świata, a nie wyniszczają się i nie oczyszczają z tego, co dotyczy ducha.
Ci, co tak postępują, czynią się w duchu nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego, gdyż prawdziwy duch wybiera w rzeczach Bożych raczej to, co przykre niż to, co miłe; raczej się skłania ku cierpieniu niż ku pociechom; raczej pragnie utracić wszystko dla Boga niż coś posiadać; raczej idzie za oschłościami i utrapieniami niż za pociechami i słodkimi obcowaniami, wiedząc, że to właśnie jest naśladowaniem Chrystusa i zaparciem się siebie. Przeciwne zaś postępowanie jest tylko szukaniem siebie w Bogu i sprzeciwia się całkowicie prawdziwej miłości. Jeśli więc człowiek zdecyduje się naprawdę podjąć krzyż i znosić dla Boga uznojenie we wszystkich rzeczach, szybko znajdzie w nich wszystkich wielką ulgę i słodycz.
Prawdziwy bowiem postęp w życiu duchowym polega na naśladowaniu Chrystusa, który jest "drogą prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego". Droga ta - to śmierć dla naszej natury.Autor: św. Jan od Krzyża, kapłan
Tytuł: Droga na górę Karmel
Źródło: Ks. II, rozdz. 7, 4-5. 7-9. Dzieła, Kraków 1975, t. 1, 134-137
Temat: Niech każdy prawdziwie wyrzeka się siebie i niesie krzyż Chrystusa
Dział LG: Teksty własne - Listopad
Obchód: 29.11. - błogosławionych męczenników Dionizego i Redempta
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 252


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum