Internetowa Liturgia Godzin


Kazanie Faustusa, biskupa Riez
(Kazanie 5 na Objawienie Pańskie, nr 2)

Gody Chrystusa i Kościoła

"Trzeciego dnia odbywały się gody". Jakież to gody, jeśli nie świętowanie radości z ludzkiego zbawienia, które czcimy jako trzecią tajemnicę tego dnia, wyznając Trójcę Przenajświętszą i wiarę w zmartwychwstanie?
Podobnie, przy śpiewie hymnów i dźwiękach instrumentów muzycznych, odziani w szaty godowe, wspominamy ewangeliczny opis powrotu syna marnotrawnego, czyli nawrócenia się narodów pogańskich.
Tak więc Pan, "jak oblubieniec wychodzący ze swej komnaty", zstąpił na ziemię, aby przez swoje wcielenie zgromadzić pogan w Kościele, któremu dał zaręczynowy podarunek i posag: podarunek, gdy Bóg złączył się z człowiekiem; posag, gdy został ofiarowany dla zbawienia człowieka. Przez podarunek rozumiemy ofiarowane nam odkupienie, przez posag - życie wieczne. Dla tych, którzy to oglądali, były to cudowne wydarzenia, dla rozumiejących je są świętymi znakami. Bo gdy się uważnie nad nimi zastanowimy, wtedy wody ukażą nam obraz chrztu i odrodzenia. Zwyczajna woda otrzymuje inne przeznaczenie; zwykły żywioł nabiera innej mocy dzięki tajemniczej przemianie, która w niej się dokonała; w ten zaś sposób spełnia się w niej misterium powtórnych narodzin. Oto nagle woda się przemienia, aby mogła następnie przemieniać ludzi.
W Kanie Galilejskiej Chrystus swoją mocą przemienia wodę w wino, to znaczy: ustępuje Prawo, a nastaje łaska; pierzchają cienie, a ukazuje się prawda; wartości ziemskie wzbogacone są wartościami duchowymi; dawne przymierze przechodzi w nowe i jak mówi Apostoł: "To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe". W stągwiach nie zmniejszyła się ilość zawartego w nich płynu, tylko stał się on inny. Również i Prawo przez przyjście Chrystusa nie zostało obalone, lecz dopełnione.
Zabrakło wina i podano wino inne. Dobrym winem było dawne przymierze, ale lepszym jest nowe. Dawne przymierze, zachowywane przez Żydów, ginie jako Prawo, nowe zaś, które nam zostało dane, roztacza woń życia przez łaskę.
"Dobre wino", to znaczy dobre przykazanie Prawa, mówi: "Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził". Ale lepsze i doskonalsze jest wino Ewangelii mówiącej: "A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą".Autor: Faustus, biskup Riez
Tytuł: Kazanie o Objawieniu Pańskim
Źródło: Kazanie 5; nr 2
Temat: Gody Chrystusa i Kościoła
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 12.01. - 12 stycznia albo sobota po niedzieli Objawienia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 544
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 545
Monastyczna LG tom I, s. 451


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum