Internetowa Liturgia Godzin


Z Traktatu św. Elreda, opata, O miłowaniu Boga


Miłuje Boga ten,
kto przyjmuje Jego przykazania i zachowuje je w życiu

Panie Jezu, jak słodko jest miłować Ciebie, jak wielkim darzysz wtedy pokojem i pewnością. Ten, kto Ciebie miłuje, nie będzie zawiedziony, bo nie ma nic lepszego i owocniejszego nad tę miłość, a jakże wiele ona znaczy. I można Cię kochać bez miary, bo miłość ku Tobie nie zna granic. Nie trzeba wtedy lękać się rozłąki śmierci zrywającej więzi ziemskich przyjaźni, bo życie nie podlega śmierci. Nic nie zdoła obrazić tej miłości, jeśli tylko szuka się jej samej. Nie przesłoni jej żadne podejrzenie bo Ty, Panie, widzisz wnętrze duszy i znasz jej miłość. Oto słodycz usuwająca wszelki lęk i pokój uśmierzający gniew. Oto pewność, wobec której nikną powaby świata.
Gdy to wszystko poczujesz, duszo moja, stajesz się jak pęknięte naczynie, dopóki nie wyzwolisz się z siebie i całkowicie nie pogrążysz się w Bogu tak, aby już żyć i umierać dla Tego, który dla ciebie umarł i zmartwychwstał. Któż mi poda ten upajający napój zbawienia, napełni duszę podziwem i da mi spocząć w tym słodkim odurzeniu tak, abym już nie szukał siebie, ale Jezusa Chrystusa i miłował mego Pana i Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił a mego bliźniego jak siebie samego, nie szukając tego, co dla mnie pożyteczne, lecz to, co dla drugiego?
O Słowo, które jesteś ogniem pożerającym i płomieniem sprawiedliwości, Słowo miłości, słodyczy i doskonałości. O Słowo chłonące jak płomień, przed którym nikt ujść nie może, Słowo, które zawierasz w sobie całe Prawo i proroków.
O takiej miłości powiedział Pan te słowa: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje". Miłość ujawnia się w czynie, bez niego jej słowa są pustym dźwiękiem. Miłość ku Bogu nie mierzy się przemijającym uczuciem ale przede wszystkim wytrwałą wolą, tak zjednoczoną z wolą Bożą, że się przyjmuje wszystko, co Bóg chce, a odrzuca to, czego On nie chce. To jest oznaką doskonałej miłości Boga. Miłować Boga ze wszystkich sił znaczy przyjmować w cierpliwości to, co Pan poleca albo dopuszcza i wypełniać gorliwie to, co nakazuje.
Panie Boże, nikt nie zdoła sam z siebie i o własnych siłach ukochać Ciebie i poddać się Twojej woli, musimy więc bezustannie i wytrwale wypraszać pomoc Twej łaski.Autor: św. Elred, opat
Tytuł: Traktat O miłowaniu Boga
Temat: Miłuje Boga ten, kto przyjmuje Jego przykazania i zachowuje je w życiu
Dział LG: Teksty własne - Styczeń
Obchód: 12.01. - św. Elreda, opata
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 894


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum