Internetowa Liturgia GodzinZ Listu do Hebrajczyków
1, 1 - 2, 4

Syn Boży jest dziedzicem wszystkich rzeczy
i został wywyższony ponad aniołów

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził"? I znowu: "Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem". Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: "Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży".
Do aniołów zaś powie: "Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia". Do Syna zaś: "Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy". Oraz: "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz, i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą". Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: "Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp"? Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.Źródło: Hbr 1, 1 - 2, 4
Temat: Syn Boży jest dziedzicem wszystkich rzeczy i został wywyższony ponad aniołów
Dział LG: Teksty okresowe - Wielki Post, tydzień V, niedziela
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 270
Monastyczna LG tom II, s. 268


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum