Internetowa Liturgia GodzinZ Listu św. Pawła Apostoła
do Rzymian
6, 3-11

Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera

Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.Źródło: Rz 6, 3-11
Temat: Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny, tydzień I, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 407
Monastyczna LG tom II, s. 427, 433


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum