Internetowa Liturgia GodzinSłowa Ewangelii
według świętego Mateusza
28, 1-10

Jezus powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem".
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie". One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".Źródło: Mt 28, 1-10
Temat: Jezus powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny, tydzień I, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 408
Monastyczna LG tom II, s. 429


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum