Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Wyjścia
10, 21 - 11, 10

Plaga ciemności i zapowiedź plagi pierworodnych

Rzekł Pan do Mojżesza: "Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności". Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać ze swego miejsca przez trzy dni. Ale wszyscy Izraelici mieli światło w swoich mieszkaniach.
Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: "Idźcie, oddajcie cześć Panu, zostanie tylko wasze bydło i owce. Dzieci wasze również mogą iść z wami". Odpowiedział Mojżesz: "Ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia, abyśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu. Również nasze bydło pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu; a sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy".
Pan uczynił upartym serce faraona i nie chciał ich wypuścić. I rzekł faraon: "Odejdź ode mnie! Strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną! Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz". I rzekł Mojżesz do faraona: "Będzie, jak powiedziałeś. Nie zjawię się więcej przed tobą".
Pan rzekł do Mojżesza: "Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie. Nawet wypędzi stąd was wszystkich. Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u swego sąsiada i każda kobieta u swojej sąsiadki wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. A Pan zjedna ludowi łaskę w oczach Egipcjan". Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci tak u sług faraona, jak i ludu.
Mojżesz powiedział: "Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy wszyscy twoi słudzy przyjdą do mnie i oddadzą mi pokłon, i powiedzą: Wyjdź ty i cały twój lud, który idzie za tobą. I potem wyjdą". Mojżesz płonąc gniewem, wyszedł od faraona.
Pan rzekł do Mojżesza: "Nie usłucha was faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej". Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.Źródło: Wj 10, 21 - 11, 10
Temat: Plaga ciemności i zapowiedź plagi pierworodnych
Dział LG: Teksty okresowe - Wielki Post, tydzień I, środa
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 92
Monastyczna LG tom II, s. 88


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum