Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Wyjścia
6, 2-13

Drugi opis powołania Mojżesza

W owych dniach Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: "Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia, Jahwe, im nie objawiłem. Ponadto ustanowiłem też moje przymierze z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze.
Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan. Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!"
Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót.
Pan powiedział do Mojżesza: "Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju". Mojżesz wymawiał się przed Panem, mówiąc: "Jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność?" Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej.Źródło: Wj 6, 2-13
Temat: Drugi opis powołania Mojżesza
Dział LG: Teksty okresowe - Wielki Post, tydzień I, poniedziałek
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 79
Monastyczna LG tom II, s. 76


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum