Internetowa Liturgia GodzinZ Pierwszego Listu
św. Piotra Apostoła
3, 7-17

Chrystusa miejscie w sercach za Świętego

Mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które razem z wami są dziedzicami łaski, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
"Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówiły podstępnie. Niech zaś odstąpi od zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i niech podąża za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią".
Kto zaś wam zaszkodzi, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich groźby i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.Źródło: 1 P 3, 7-17
Temat: Chrystusa miejscie w sercach za Świętego
Dział LG: Teksty wspólne o świętych mężczyznach - o świętym, który żył w małżeństwie - w Adwencie, w okresie Narodzenia Pańskiego, w Wielkim Poście i w Okresie Wielkanocnym
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1223
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1225
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1699
Monastyczna LG tom I, s. 1099
Monastyczna LG tom II, s. 1648


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum