Internetowa Liturgia GodzinZ Pierwszego Listu
św. Piotra Apostoła
3, 1-6. 8-17

Chrystusa miejcie w sercach za Świętego

Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, aby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc aniżeli czyniąc źle.Źródło: 1 P 3, 1-6. 8-17
Temat: Chrystusa miejscie w sercach za Świętego
Dział LG: Teksty wspólne o świętych kobietach - o świętej, która żyła w małżeństwie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1248
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1249
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1725
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1592
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1604
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1634
Monastyczna LG tom I, s. 1123
Monastyczna LG tom II, s. 1675
Monastyczna LG tom III, s. 1590
Monastyczna LG tom IV, s. 1596


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum