Internetowa Liturgia GodzinZ Listu do Hebrajczyków
2, 9-17

Chrystus pod każdym względem upodobniony do braci

Bracia! Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc: "Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał". I znowu: "Ufność w Nim pokładać będę". I znowu: "Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg".
Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga - dla przebłagania za grzechy ludu.Źródło: Hbr 2, 9-17
Temat: Chrystus pod każdym względem upodobniony do braci
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 01.01. - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 427
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 430
Monastyczna LG tom I, s. 348


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum