Internetowa Liturgia GodzinZ Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
5, 17-22; 6, 10-14

Kapłan, człowiek Boży, występuje do walki w dobrych zawodach

Umiłowany! Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: "Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu" oraz: "Godzien jest robotnik zapłaty swojej". Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejęci byli lękiem. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa oraz wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Na nikogo rąk pospiesznie nie nakładaj ani nie bierz udziału w cudzych grzechach. Siebie samego zachowaj czystym!
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.Źródło: 1 Tm 5, 17-22; 6, 10-14
Temat: Kapłan, człowiek Boży, występuje do walki w dobrych zawodach
Dział LG: Teksty wspólne o pasterzach - o prezbiterze - w Adwencie, w okresie Narodzenia Pańskiego, w Wielkim Poście i w Okresie Wielkanocnym
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1159
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1162
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1632
Monastyczna LG tom I, s. 1035
Monastyczna LG tom II, s. 1578
Monastyczna LG tom III, s. 1499
Monastyczna LG tom IV, s. 1505


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum