Internetowa Liturgia GodzinZ Listu św. Pawła Apostoła
do Kolosan
3, 17 - 4, 1

Życie rodziny chrześcijańskiej

Bracia! Wszystko, cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się prawdziwego Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki swego bezprawia; a u Niego nie ma względu na osoby.
Panowie, oddawajcie niewolnikom, co sprawiedliwie i słusznie się należy, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.Źródło: Kol 3, 17 - 4, 1
Temat: Życie rodziny chrześcijańskiej
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 04.01. - 4 stycznia
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 456
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 457
Monastyczna LG tom I, s. 376


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum