Internetowa Liturgia GodzinZ Listu św. Pawła Apostoła
do Kolosan
2, 4-15

Nasza wiara w Chrystusa

Bracia! Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, z radością dostrzegając wasz ład i stałość waszej wiary w Chrystusa.
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami.
To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.Źródło: Kol 2, 4-15
Temat: Nasza wiara w Chrystusa
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 31.12. - 31 grudnia - VII dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 415
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 418
Monastyczna LG tom I, s. 339


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum