Internetowa Liturgia GodzinZ Listu
św. Pawła Apostoła do Filipian
3, 8-14

Stójcie w Panu

Bracia: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.Źródło: Flp 3, 8-14
Temat: Stójcie w Panu
Dział LG: Teksty wspólne o świętych mnichach i mniszkach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1158
Monastyczna LG tom II, s. 1712
Monastyczna LG tom III, s. 1626
Monastyczna LG tom IV, s. 1632


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum