Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi proroka Izajasza
46, 1-13

Bóg prawdziwy i bożki babilońskie

Ugiął się Bel, Nebo runął! Posągi ich włożono na zwierzęta juczne i pociągowe; ciężary ich załadowano - to brzemię dla zmęczonego zwierzęcia. Runęły bożki, ugięły się wszystkie, nie mogły ocalić niosącego. One same poszły w niewolę.
"Posłuchajcie Mnie, domu Jakuba i cała Reszto z domu Izraela! Noszeni przeze Mnie od urodzenia, piastowani od przyjścia na świat. Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę".
Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Mnie zestawicie, jakoby z podobnym? Wyrzucają złoto z sakiewki i ważą srebro na wadze. Opłacają złotnika, żeby ulał bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. Podnoszą go na barki, dźwigają, potem go umieszczają na podstawie. I stoi, z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do niego, on nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku.
Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem! Grzesznicy, nawróćcie się w sercu! Wspomnijcie rzeczy minione sprzed wieków! Tak, Ja jestem Bogiem, i nie ma innego, Bogiem, i nie ma takiego jak Ja.
Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Przyzywam ze wschodu drapieżcę, człowieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana.
Słuchajcie Mnie, wy, którzy tracicie odwagę, którym daleko do sprawiedliwości. Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już jest niedaleko, nie opóźni się moje zbawienie. Złożę na Syjonie zbawienie, dla Izraela moją wspaniałość.Źródło: Iz 46, 1-13
Temat: Bóg prawdziwy i bożki babilońskie
Dział LG: Teksty okresowe - Adwent
Obchód: 18.12. - 18 grudnia
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 298
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 304
Monastyczna LG tom I, s. 224


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum