Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi proroka Izajasza
42, 1-8

Łagodny Sługa Pana

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Ja, któremu na imię Pan, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu ani czci mojej bożkom.Źródło: Iz 42, 1-8
Temat: Łagodny Sługa Pana
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 06.01. - 6 stycznia (tu, gdzie uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzi się w niedzielę 7 lub 8 stycznia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 470
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 471
Monastyczna LG tom I, s. 388


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum