Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi proroka Izajasza
32, 15 - 33, 6

Obietnica zbawienia. Oczekiwanie wierzących

W owych dniach zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las będzie uważany. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w ogrodzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo.
Lud mój będzie mieszkać w stolicy pokoju, w bezpiecznych siedzibach, w zacisznych miejscach wypoczynku, choćby las został powalony, a miasto nisko upadło. Szczęśliwi! Wy siać będziecie nad każdą wodą, puszczając wolno woły i osły.
Biada ci, łupieżco, tyś sam nie złupiony, i tobie, grabieżco, którego nie ograbiono! Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią, gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie.
Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie mamy nadzieję! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czas ucisku. Na głos Twej groźby uciekają ludy, gdy się podniesiesz, pierzchają narody. Zbierać będą łupy, jak się zbiera szarańczę, rzucać się na nie jak mrowie koników polnych.
Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości! Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością. I zawita trwały pokój w jego czasach. Zasobem sił zbawczych - mądrość i wiedza, jego skarbem jest bojaźń Pańska.Źródło: Iz 32, 15 - 33, 6
Temat: Obietnica zbawienia. Oczekiwanie wierzących
Dział LG: Teksty okresowe - Adwent, tydzień III, czwartek
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 260
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 268
Monastyczna LG tom I, s. 192


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum