Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi proroka Izajasza
24, 19 - 25, 5

Królestwo Boże. Dziękczynienie

W owym dniu: Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia, pękając, wybuchnie, ziemia, zadrgawszy, zakołysze się, ziemia mocno się będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała; grzech jej zaciąży nad nią, tak iż upadnie i już nie powstanie.
W ów dzień Pan skarze wojsko niebieskie tam, w górze, i królów ziemskich tu, na dole. Zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu; będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach zostaną ukarani. Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem, wobec swych starców będzie uwielbiony.
Panie, Tyś Bogiem moim! Sławić Cię będę i wielbić Twe imię, bo wykonałeś przedziwne plany z dawna powzięte, niezmienne, prawdziwe; bo zamieniłeś miasto w stos gruzów, warowny gród w rumowisko. Zamek pysznych, by się nie stał miastem, nie będzie odbudowany na wieki.
Toteż lud umocniony będzie Cię chwalił, miasta narodów siejących grozę lęk odczują przed Tobą. Bo Tyś jest ucieczką dla biednych, dla ubogich podporą w utrapieniu; Tyś osłoną przed deszczem, Tyś ochłodą w skwarze; bo tchnienie siejących grozę jest jak deszcz zimowy, jak spiekota na suchym stepie. Ty uśmierzysz wrzawę pysznych; jak upał cieniem chmury, tak pieśń ciemięzców zostanie stłumiona.Źródło: Iz 24, 19 - 25, 5
Temat: Królestwo Boże. Dziękczynienie
Dział LG: Teksty okresowe - Adwent, tydzień II, wtorek
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 198
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 209
Monastyczna LG tom I, s. 137


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum