Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi proroka Izajasza
1, 21-27; 2, 1-5

Sąd i zbawienie Syjonu. Narody w świątyni Pana

Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz - zabójcy! Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei; wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem. Nie oddają sprawiedliwości sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich.
Przeto taka jest wyrocznia Pana, Boga Zastępów, Wszechmocnego u Izraela: "Ach! uraduję się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. Zwrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów. Przywrócę twoich sędziów jak dawniej, i twoich radnych jak na początku. Wówczas cię nazwą Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wiernym". Syjon okupi się poszanowaniem prawa, a jego nawróceni - sprawiedliwością.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną:
"Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem". On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!Źródło: Iz 1, 21-27; 2, 1-5
Temat: Sąd i zbawienie Syjonu. Narody w świątyni Pana
Dział LG: Teksty okresowe - Adwent, tydzień I, poniedziałek
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 143
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 157
Monastyczna LG tom I, s. 89


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum